Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Fler än 3 000 civila har dödats i Jemen, sedan inbördeskriget bröt ut för ett år sedan. Nu höjs krav på ett vapenembargo. Men vem säljer vapnen som dödar i Jemen?

Vem säljer vapnen i Jemen?

Publicerat av Arbetet Global den 31 mars 2016