Den segdragna tvisten om ett nytt lokalavtal i Kvarnsveden är löst.
– Vi har fått till ett bra avtal, säger Pappers ordförande Matts Jutterström.

Tvisten på Kvarnsveden har pågått länge. Både före och efter det att Arbetsdomstolen gav arbetsgivarna rätt att utöka årsarbetstiden från 1460 till 1616 timmar för ett antal skiftarbetare på bruket. Följden av att företaget gick ner från sex- till femskift.

Vad parterna lokalt inte lyckats lösa, är skrivningarna runt femskiftet, bland annat semesterschema och frågan om kompensation för de extra timmarna.

Pappers hotade med att inte förlänga de lokala avtalen så länge tvisten var olöst. När inte heller detta hjälpte klev de centrala parterna nyligen in och tog över förhandlingarna och har nu löst tvisten, skriver Dagens Arbete.

Resultatet innebär bland annat ett nytt semesterschema, engångsersättning på 10 000 kronor för de som fått längre arbetstid, extra lokal löneökning utöver centrala avtalet och extra påspädning av ”kompbanken”:
– Totalt sett är det här paketet värt 6,6 procent, säger Matts Jutterström och fortsätter:

Bakom förhandlingsresultatet står en enig förbundsstyrelse. Pappers lokale ordförande, Sonny Waern, är dock mindre glad.

– Vi är inte nöjda med ”totalen” i avtalet, en åsikt vi också framfört till förbundet, säger han till tidningen.