Byggnads avtalssekreterare Torbjörn Hagelin Foto: Leif R Jansson/TT

Byggnads varslar om strejk för 2 600 medlemmar på 60 företag. Om inte parterna kommer överens bryter konflikten ut om två veckor. – Vi kan inte komma framåt på något annat sätt, säger Torbjörn Hagelin, avtalssekreterare Byggnads.

Klimatet i byggförhandlingarna har en tid varit mycket frostigt. När Byggnads nu varslar om konflikt sker det inte på en enda fråga utan på hela paketet av de krav som förbundet ställer. Byggnads anklagar arbetsgivarna för att inte vilja diskutera seriöst.

Torbjörn Hagelin konstaterar att facket önskat gå vidare med det nya avtal som parterna träffade 2010 och utveckla det på en mängd områden.
– Vi har möts av arbetsgivare som krävt en maktförskjutning över lönesystemet för att gå oss till mötes.

Sveriges Byggindustrier vill ändra på dagens system där ackord är huvudlöneform om inte de lokala parterna kommer överens om annat. Var tredje månad ska lönerna ses över. Arbetsgivarna vill ha avgörandet i sin hand när parterna är oense.

– Allt handlar om att sänka lönerna. Om man inte är överens lokalt ska en normallön betalas ut, men exakt vad det är uppger inte motparten, säger Torbjörn Hagelin.

Vill arbetsgivarna helst ha månadslön?
– Ja, för att döda vårt nuvarande lönesystem.

Är varslet i huvudsak en fight för nuvarande lönesystem?
– Nej, det handlar inte bara om det. Precis lika viktiga är de andra frågorna som ställningen för våra förtroendevalda, förslaget om ett B-lag för nyanlända i byggbranschen och vår strävan att få in fler kvinnor i sektorn.

Arbetsgivarna vill ha inflytande över bland annat utbildning av förtroendevalda och lagbasar. Motparten vill också kunna anställa nyanlända på enklare arbetsuppgifter till en lön på 16 800 kronor. Båda dessa krav motsätter sig Byggnads.

– Jag kan bara beklaga att det är precis där vi har hamnat. Genom att förhala förhandlingarna har vi inte nått samförstånd inom en rad viktiga framtidsfrågor, till exempel arbetet med jämställdhet och mångfald, säger Byggnads ordförande Johan Lindholm i ett pressmeddelande.

Det är inte enbart lönefrågan om kravet på 3,2 procent som utlöst konfliktvarslet, utan en mängd villkorsfrågor. Arbetsgivarna svarar med att kalla konflikten oansvarig.

– Omfattningen av varslet tyder på att detta planerats en längre tid. Sveriges Byggindustrier varnade i ett tidigt skede att Byggnads avtalskrav leder till ökade kostnader på över 8 procent och att ett av tre medlemsföretag skulle gå omkull. Byggnads ledning vill inte förstå hur branschens framtid ser ut, säger Mats Åkerlind, förhandlingschef Sveriges Byggindustrier i ett pressmeddelande.

Nu vill arbetsgivarna kalla in medlare. Parterna har i årets avtalsrörelse haft mycket svårt att tala med varandra. I förra veckan avbröts förhandlingarna en kort tid sedan Sveriges Byggindustrier publicerat en rapport som analyserade fackets krav och värderade dem till 8 procent och inte de 3,2 procent som Byggnads säger att de kräver.

Efter någon dag återupptogs förhandlingarna, men de har inte lett framåt, enligt Byggnads. Därför varslar förbundet. Bland de 60 företagen finns bland andra de stora PEAB, Skanska och JM.