SUNDSVALL 20140905 Matts Jutterstrˆm fˆrv‰ntas bli ny ordfˆrande fˆr Pappers under kongressdagarna i Sundsvall. Foto: Mats Andersson / TT / kod 62210

Matts Jutterström. Foto: Mats Andersson/TT

I förhandlingarna för pappers- och massaindustrin har facket under påskhelgen tagit initiativet. Pappers har till arbetsgivarna lämnat över ett tvåårigt avtalsförslag som skulle sammanlagt ge 6,5 procent.
– Pappersindustrin går väldigt bra, säger Matts Jutterström, ordförande i Pappers.

Efter att mycket lite hade hänt i förhandlingarna på området pappers- och massaindustri beslöt facket att ta initiativet i förhandlingarna. Tidigt i påskhelgen överlämnade Pappers sitt förslag på tvåårigt avtal och 6,5 procent.

Det skedde redan innan industriarbetsgivarna på annandag påsk överlämnat ett betydligt lägre bud på grannområdet. Då fick facken inom industrin, alltså till IF Metall, Livs, GS, Unionen och Sveriges Ingenjörer, ett bud på 3,5 procent under två år.

– Om arbetsgivarna tror att de kan normera på den nivå är de ute i fel härad, säger Matts Jutterström.

Han hänvisar till Konjunkturinstitutet och andra ekonomiska bedömare som ger en mycket ljus bild av svensk ekonomi. För Pappers har den förstärkts av rapporter från den egna branschen.

– När vi pratar med företrädare från de olika koncernerna säger de att det går skapligt. Om de säger så går det väldigt bra och de tjänar pengar i samtliga fabriker i Sverige.

Matts Jutterström hänvisar också till de stora investeringar som pappersindustrin förbereder. Det handlar om sammanlagt 17 miljarder kronor.

– Man måste tro på verksamheten, annars skulle nyinvesteringarna inte legat på den nivån.

Pappers bud innebär löneökningar på 2,3 procent i år och 3,1 procent nästa år. Facket kräver också 0,5 procent till arbetstidsförkortning varje år.

De relativt höga lönekraven motiverar Pappers med att förbundet vill ha kontroll över löneglidningen.

– Om vi har låga löneavtal blir löneglidningen högre på bruken. Då har inte vi i facket fullständig kontroll över lönerna utan det kan bli några kronor här och några där.

– Ju högre nivå i de tecknade avtalen, desto mindre löneglidning. Det är en fråga om solidaritet.