Musikerförbundet  kräver höjningar med 3,2 procent på ersättningarna i avtalen för 2016 och dessutom förbättringar för frilansande medlemmar.

Musikerförbundet, det minsta LO-förbundet, har därmed inlett årets kollektivavtalsförhandlingar om nya villkor med Sveriges Television, Sveriges Radio, Sveriges Utbildningsradio och Svensk Scenkonst.

Kollektivavtalens ersättningssnivåer ska inte kunna konkurrensutsättas genom att arbetsgivaren frestas betala lägre kostnader för en fakturerande musiker än vad som skulle vara fallet med en anställd. På sikt urholkar enligt förbundet ett sådant agerande även anställningstryggheten för de tillsvidareanställda.

För att detta inte ska kunna ske, kräver Musikerförbundet att de som fakturerar ska ha minst 50 procent över vad en anställd skulle erhålla för likvärdig arbetsinsats.

– Det är viktigt att förbättra villkoren för alla frilansande musiker i Sverige, oavsett om de spelar jazz, klassiskt, rock, folk, world eller pop, säger Musikerförbundets avtalssekreterare Thomas Bjelkerud på förbundets hemsida.