Så länge industrins avtal inte är klart går parterna på alla andra områden i väntas tider. – För vår del löper förhandlingarna hyfsat så länge vi låter bli att tala om avtalsperiodens längd och lönerna, säger Urban Pettersson, förhandlingschef Elektrikerna.

Det är samordningen bland arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv som bromsar förhandlingarna utanför industrisektorn. På dessa områden undviker arbetsgivarna att tala om löneökningarnas storlek.

Det handlar om att parterna inom den konkurrensutsatta industrin ska sätta märket för löneökningarnas storlek i samhället.
De samverkande facken inom 6F (Byggnads, Elektrikerna, Målarna, Seko och Fastighet) möter nu avvaktande arbetsgivare.

Förbunden håller däremot fast vid sitt gemensamma krav på ettårigt avtal med 3,2 procent löneökningar, som ligger några tiondelar över facken inom industrins kräver.

– Byggbranschen går som tåget och miljarderna rulla in. Bara i år väntas de fyra största byggbolagen dela ut närmare fem miljarder till ägarna, säger Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.
– Det är självklart att byggnadsarbetarna har rätt till en del av de värden som vi är med och skapar. Våra krav på 3,2 procent är fullt rimligt.
Johan Lindholm hänvisar också till Konjunkturinstitutet, Riksbanken och andra tunga ekonomiska bedömare som säger att svensk ekonomi går bra.
– De gör samma analys som vi, säger han.

Både Byggnads och Målarna möter arbetsgivare som vill förändra ackordssystemet. Ackord är huvudlönesystem och gäller om de lokala parterna inte kommer överens om annat. Nu vill arbetsgivarna har utslagsröst vid oenighet om lönesystem.
– Sveriges Byggindustrier vill förstöra ett väl fungerande system, som tjänar branschen väl. De vill ta makten över lönebildningen och flytta den från parterna till arbetsgivarna, säger Johan Lindholm
– På den punkten backar vi aldrig. Prestationslönerna är rättvisa, ger säkra arbetsplatser och bra kvalitet.

Målarnas förhandlingar ligger i medling sedan facket varslat om strejk för 260 medlemmar på ett 30-tal arbetsplatser. Förutom lönenivån är ackordslönesystemet en avgörande tvistefråga.

Medlarna har en mycket svår situation så länge ett nytt industriavtal inte är undertecknat. Medlingsinstitutets uppdrag är att verka för en väl fungerande lönebildning med den konkurrensutsatta industrins löneökningar som riktmärke för andra.

På Elektrikernas område går förhandlingarna framåt, men arbetsgivarna vill ännu inte diskutera löneökningar, uppger Urban Pettersson, förhandlingschef.

En viktig fråga för 6F är den personliga integriteten. Alkohol- och drogtester bliv vanligare, liksom gps-övervakning av tjänstebilar.
– Den enskilde ska kunna vägra att gå med på en förändring så länge frågan inte är färdigförhandlad. Varje individ ska ha tolkningsföreträde till dess, säger Urban Andersson.
– Det är inte särskilt smakligt om man riskerar sitt jobb när en alkoholmätare plötsligt trycks upp i ansiktet.
Just den delen, att arbetstagaren kan säga nej till dess frågan är avgjord vid förhandlingsbordet, motsätter sig arbetsgivarna.

Även Fastighets avtalsförhandlingar går långsamt just nu.
– Arbetsgivarsidan väntar på ”märket”, därför går det trögt i alla våra förhandlingar. Vi har inte ens kommit till stadiet byteshandel om avtalens allmänna villkor, säger Jari Visshed, avtalsansvarig på Fastighets till tidningen Fastighetsfolket.

I handel ska parterna börja tala om löneökningarnas storlek den här veckan. Handels bedömer att förhandlingarna gått framåt med ett bra samtalsklimat mellan parterna.
– Sista veckan blir det mer intensivt. Då ramlar nog några frågor bort och vi diskuterar pengar, säger Handels förhandlingsledare Tommy Tillgren, till tidningen Handelsnytt.

Inte heller i handeln vill arbetsgivarna diskutera löner ännu. Ett par dagar till kan parterna vänta in ett industriavtal, men sen vill nog facket ha igång lönediskussionerna och göra ett avslut.
– Vi kan inte avvakta hur länge som helst, säger Tommy Tillgren till Handelsnytt.