Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Ni har ett år på er att förändra era lagar. Det var veckans ultimatum till Qatar från FN-organet ILO. Om inte migrantarbetarnas villkor förbättras tillsätts en undersökningskommission.

– Det är ILO:s motsvarighet till att skicka soldater med blå hjälmar, det är det starkaste instrument som organisationen har, säger Oscar Ernerot, LO.

Under veckans styrelsemöte ställdes ultimatumet till Qatar. (Läs Arbetet Globals reportage från Qatar)

ILO kräver att Qatar förbättrar villkoren för landets migrantarbetare. Gästarbetarna ska tillåtas att lämna Qatar utan utresetillstånd, att lönediskrimineringen ska bort och att migrantarbetarna ska kunna organisera sig utan att riskeras att straffas.

Om inte detta görs ska ILO inrätta en undersökningskommission, vilket är det kraftfullast verktyget som den internationella arbetsorganisationen har. I praktiken handlar det om att inleda en långsiktig övervakning av landets arbetsmarknad.

Oscar Ernerot (LO).

Oscar Ernerot (LO).

– Det har gjorts på ett fåtal platser tidigare, säger Oscar Ernerot.

I Qatars fall tog ILO upp frågan om en inspektion 2014 efter flera klagomål.

En mängd rapporter pekar på slavliknande villkor för migrantarbetarna. De bor trångt, har låg lön, tuffa arbetsvillkor och deras pass beslagtas.

Cirka 1800 arbetare har omkommit i arbetet med VM-arenorna som byggs då landet ska arrangera fotbolls-VM 2022.

– Det moderna slaveriet i Qatar måste upphöra och lagarna måste anpassas efter ILO:s konventioner så att hundratusentals migrantarbetare börjar behandlas som människor som har mänskliga rättigheter, sa världsfacket IFS generalsekreterare Sharan Burrow i en kommentar efter ILO:s uppmaning.

Flera andra organisationer – som Amnesty, globala byggfacket BWI och svenska Byggnads –  har vid flera tillfällen påtalat att det så kallade kafalasystemet, som förser Qatar och andra länder med lågavlönad utländsk arbetskraft, leder till att migrantarbetare jobbar under slavliknande villkor.

I det lilla shejkdömet Qatar finns 300 000 qatariska medborgare finns 1,5 miljoner migrantarbetare. Många jobbar i en boomande byggsektor.

Nästa vecka planerar Amnesty att släppa en till rapport om läget i landet.

ILO

Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för arbetslivsfrågor. ILO har som grundläggande mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa. I uppgifterna ligger att främja sysselsättning och bättre arbetsvillkor i hela världen samt att värna om föreningsfrihet, organisationsrätt och kollektiv förhandlingsrätt.

Sverige blev medlem av ILO år 1920 genom sin anslutning till Nationernas Förbund (NF). ILO har sitt säte i Genève, Schweiz.

Trepartismen är ILO:s särdrag. I detta avseende skiljer sig ILO från övriga FN-organ och från andra mellanstatliga organisationer. Regeringar och arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer deltar i ILO:s beslutande och verkställande organ. Alla tre parter har oberoende status med full rösträtt.

Källa: ILO