IMG_0466

Anders Ferbe. Foto: Carin Wallenthin

Sverige är på väg in i en högkonjunktur. Det positiva beskedet kommer från Konjunkturinstitutet just när parterna inom industrin går in i slutspurten på årets avtalsrörelse. – Det här försvårar i vart fall inte förhandlingarna, säger Anders Ferbe, IF Metall.

Förhandlarna på den fackliga sidan hoppar inte högt av glädje trots de många positiva beskeden från statliga Konjunkturinstitutet, som förmodligen är den tyngsta ekonomiska bedömaren i landet.

Efterfrågan växer på bred front även i år, sysselsättningen ökar och arbetslösheten sjunker, enligt dagens prognos.

BNP ökar starkt, om än något långsammare än förra året. Slutsatsen är att Sverige går in i en högkonjunktur.

Konjunkturinstitutet släpper inte bara sin bedömning av det ekonomiska läget, utan också en konjunkturbarometer, som bygger på enkätintervjuer med företag.

Alla signaler tyder på en starkare ekonomisk tillväxt än normalt. Tillverkningsindustrin rapporterar god ordertillväxt och produktionen utvecklas starkt de kommande tre månaderna. Exportorderna ökar, men inte lika starkt som förra månaden.

IF Metalls förbundsordförande Anders Ferbe konstaterar att onsdagens ekonomiska siffror stöder den bedömning som facken inom industrin gjorde inför avtalsrörelsen. Det behövs varken en nedväxling eller uppväxling av löneökningstakten, utan kravet på 2,8 procent är väl avvägt.

Underlättar en sådan här rapport slutspurten i förhandlingarna?
– Nja… det viktiga med denna ekonomiska analys är att den pekar på en fortsatt bra konjunktur, men det finns orosmoln runt om i världen, dels i Kina, dels i någon mån i Europa, säger Anders Ferbe.

–  På ett sätt stöder den vad vi sagt hela tiden, att läget är jämförbart med hur det var 2013. Å andra sidan lever förhandlingarna på egna meriter. En sådan här rapport bekräftar att våra bild är hyggligt rätt, och har stöd av många olika fristående bedömare.

Borde inte den positiva bedömningen underlätta för er att driva igenom lönekraven?
– Det försvårar i vart fall inte förhandlingarna, men kom ihåg att våra motparter gör en annan bedömning och trotsar med det mängder av andra nationalekonomer.

– Arbetsgivarnas profetior klingar alltmer ensamma i ekonomkören. Det borde tala till fördel för oss på fackliga sidan, säger Anders Ferbe.

Men på arbetsgivarsidan vänder inte Teknikföretagens chefsekonom Anders Rune på en femöring och reviderar sin mörka bild av ekonomin. Han är kritisk till hur Konjunkturinstitutet, KI, tolkar sitt material, inte minst när det gäller slutsatserna i konjunkturbarometern.

– Jag har hela tiden kritiserat KI för att mer ta fasta på förväntansbilden än det faktiska konjunkturläget.

Han nämner till exempel diagrammet i konjunkturbarometern över försäljningspriserna i tillverkningsindustrin där kurvan över exportpriserna fortfarande är negativ. Ett annat exempel är diagrammet över tillverkningsindustrins förväntan där kurvan pekar på ökad produktion, medan kurvan i det faktiska utfallet pekar nedåt.

KI konstaterar att Sverige är på väg in i en högkonjunktur, hur ser du på det?
– Vad gäller industrin är det en felaktig bild. Även KI noterar att amerikansk industri går ner, vilket är ett vanligt tecken på recession.

– Omvärlden är inte på väg i en bättre riktning, utan cykliskt sett är vi på väg mot en lågkonjunktur.

På Unionen arbetar dess chefsekonom Lars Jagrén med finishen på förbundets vårprognos över konjunkturläget.

­– KI:s bild stämmer väl med vår syn. Vi ser också en fortsatt bra tillväxt som drivs på av en expansiv penning- och finanspolitik. Industrin går över lag hyggligt.

Däremot konstaterar Lars Jagrén att bilden av industrin inte är entydig. Sektorer har svårigheter, som basindustrin, gruvnäringen och stålet. Han har en tudelad bild av exportindustrin som befinner sig i en tuff konkurrens och har svårt att höja exportpriserna, samtidigt har efterfrågan på dess produkter blivit bättre.

– USA och Kina är frågetecken, men Europa går hyggligt även om det inte handlar om någon superfart.

Jagrén ställer sig tveksam till om världsekonomi skulle vara på väg in i en lågkonjunktur, som Teknikföretagen hävdar.

– Enligt OECD växer världsekonomin med 3 procent per år. Nej, KI speglar nog hur ett genomsnitt av svenska ekonomer bedömer läget.

Avtalen för facken inom industrin löper ut den sista mars. Förhandlingarna pågår för fullt även under påskhelgen.