STOCKHOLM 20160317 - Fˆr att vi ska f en hÂllbar lˆsning p flyktingkrisen behˆver vi ett samarbete med Turkiet, sa statsminister Stefan Lˆfven (S) i samrÂdet med riksdagens EU-n‰mnd p torsdagsmorgonen. Han s‰ger att ett sÂdant samarbete ska vara i enlighet internationell r‰tt och anser att de fˆrslag som nu ligger p bordet gÂr i den riktningen. Till hˆger kabinettssekreteraren Annika Sˆder. Foto Jonas Ekstrˆmer / TT / kod 10030

Stefan Löfven. Foto Jonas Ekströmer/TT

Om lönebildningen havererar kan det få allvarliga konsekvenser för hela samhället, varnar statsminister Stefan Löven. – Den internationellt konkurrensutsatta sektorn ska vara lönenormerande, säger han till tidningen Dagens Industri.

– Vi har en gång varit i en situation där vi prisade ut oss för att löneökningarna var för höga i Sverige jämfört med omvärlden. Vi tappade då massor av jobb och det var ett stort misstag. Det är därför väldigt viktigt att hålla ordning på lönebildningen, säger statministern till tidningen.

Stefan Löven poängterar att han som statsminister inte ska lägga sig i lönebildningen. Han hänvisar till Medlingsinstitutet, som i sitt uppdrag ska värna den konkurrensutsatta industrins löneledande roll.

Statsministern är orolig för om det blir en huggsexa, men betonar att allt ansvar ligger på parterna.

– I Sverige motsvarar exporten hälften av BNP. Om detta inte fungerar och vi prisar ut oss, ja då har vi en enorm förlust som alla förlorar på. Så det är nödvändigt att vi klarar detta.

Ursprunget till dagens debatt är de samverkande facken inom industrins lönekrav på 2,8 procent eller 800 kronor till alla som tjänar under 25 000 kronor. Efter den spruckna LO-samordningen har gruppen 6F (Byggnads, Målarna, Elektrikerna, Fastighets och Seko) lagt ett lönekrav på 3,2 procent.

På medellönen inom industrin är detta krav en hundralapp högre än industrigrupperingens, men det gäller inte alla förbund. När låglöneförbundet Fastighets kräver 800 kronor, alltså detsamma som gäller för lågavlönade i industrin, motsvarar ändå deras krav 3,2 procent.

IF Metalls Anders Ferbe har vid flera tillfällen varnat för utvecklingen om inte den konkurrensutsatta industrin får sätta riktmärket för löneökningarna. Högljuddas i debatten har emellertid arbetsgivarsidan varit. De har förklarat flera gånger att den 100-lapp mer som 6F kräver kan välta hela den svenska modellen för lönebildningen.

Även regeringen har fått kritik för de miljarder som satsas extra på lärarlönerna vid sidan av avtalsrörelsen. Anders Ferbe har också kritiserat arbetsgivarna i kommuner och landsting (SKL) för att de släpper iväg tjänstemännens och akademikernas löner genom användandet av sifferlösa avtal. När dessa grupper spräcker märket syns inte det i statistiken.