Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Statsminister Stefan Löfven försäkrar att Sverige är redo att tillsammans med Europa slå till ”hårt och absolut” mot terrorismen.

– Om Belgien begär hjälp kommer vi självklart att bistå på lämpligt sätt, säger Löfven.

Löfven inledde presskonferensen med att kommentera terrordåden i Bryssel.

– I dag är det ytterligare en svart dag i Europa. Dagens attentat slår mot demokratiska navet i Europa. Vi sörjer med Bryssel, säger han.

På frågan om det går att helt stoppa sådana här attentat, säger Löfven:

– Det går inte att garantera att det inte händer. Däremot är det vår skyldighet att göra allt.

Löfven uppger också att regeringen innan sommaren kommer att ge polisen i uppdrag se till hur man kan garantera att den nationella insatsstyrkan kan användas på flera platser samtidigt under en längre tid.

På frågan om Sverige kommer att öka sina insatser i den internationella koalitionen mot IS svarar Löfven:

– Vi deltar där och kommer att fortsätta att göra det på det sätt vi tycker är lämpligt.

Löfven utesluter inte Sverige kommer att behöva göra mer och upprepar att Sverige ska bistå Belgien om Belgien begär stöd.

Tidigt i dag blev det klart svensk polis förstärker sin närvaro på svenska flygplatser. Och samtidigt undersöks eventuella svenska kopplingar till attentaten.

– Det innebär att vi ökar närvaron och synligheten och det gör vi igenom så kallade trygghetsskapande åtgärder. Det handlar om de kommersiella flygplatser som finns, säger Håkan Wall, polismästare på nationella operativa avdelningen, Noa.

Enligt Håkan Wall inleddes förstärkningen redan klockan 9 i morse. Noa har även aktiverat polismyndighetens katastrofregistrering och höjt beredskapen hos polisens nationella resurser.

– Man kan inte utesluta att det finns drabbade svenskar i Bryssel och då måste vi kunna ta hand om dem på ett professionellt sätt. Därför förbereder vi alla sådana här delar som till exempel att oroliga anhöriga har någonstans att ringa, säger Wall.

Däremot höjer inte Säpo den nationella terrorhotnivån i Sverige från den nuvarande nivån, tre på en femgradig skala, men polisen undersöker om det finns kopplingar mellan dåden och Sverige för att kunna utesluta det. Även försvarsminister Peter Hultqvist (S) uppger att eventuella kopplingar undersöks.

– Vi måste se om det finns länkar till Sverige i det här sammanhanget, så det är ett arbete som nu pågår, säger han.

Fokuset strax efter dåden var dock på att säkerställa att inga svenskar skadats. Enligt Hultqvist så är personalen på den svenska EU-delegationen ”säkrad”.

– Det här är ju en oerhört dramatisk och hemsk händelse. Det är en attack mot ett öppet och demokratiskt samhälle. Situationen är naturligtvis allvarlig, säger Hultqvist.

ÖB Micael Bydén uppger att Försvarsmakten är redo att bistå polis och säkerhetspolis om det skulle uppstå ett akut läge i Sverige.

– Vi står i nära dialog och samverkan så väl med polisen som med säkerhetspolisen och med andra relevanta myndigheter. Vi har lagrum för att kunna stödja polisen i deras uppdrag om så krävs. Jag vet att vi kommer få den hemställan om det skulle vara så att vi behöver stötta, säger Bydén.

Vid lunchtid i dag träffade Ygeman företrädare för oppositionen. På agendan fanns frågor rörande åtgärder mot terrorism och bland annat attackerna i Bryssel.

– Sverige är väl rustat, vi har en plan och behöver inte yrvaket fundera över vad vi ska göra. Men det är klart att vi måste analysera den senaste tidens händelser och se om det finns behov av justera ytterligare saker, säger Anders Ygeman efter informationen till de borgerliga partierna om hur arbetet med den svenska strategin mot terrorism går.

Mötet var inplanerat sedan tidigare, det blixtinkallades inte som en följd av attentaten i Bryssel. Strategin, egentligen en provkarta över kommande förslag, togs av regeringen i augusti och före jul kom regeringen överens med de borgerliga partierna om den.

– Det var bra samtal, vi bidrog med en del småsynpunkter och förslag till ändringar. En del åtgärder är redan vidtagna, säger Beatrice Ask (M), ordförande i riksdagens justitieutskott.

Hon trycker på att kommuner måste ta större ansvar än idag i arbetet mot terrorism och våldsbejakande extremism.

Peter Wallberg/TT

Tobias Österberg/TT