STOCKHOLM 20141122 Jari Visshed valdes till tredje fˆrbundsordfˆrande p Fastighets kongress Foto: Jessica Gow / TT / Kod 10070

Jari Visshed. Foto: Jessica Gow/TT

Arbetsgivarna i näringslivet tycks ha tryckt på stand by-knappen för alla avtalsrörelser vid sidan av industriavtalet. Fastighets är ett av de förbund som drabbats. – Arbetsgivarna vill inte gå i klinch, men det behövs två för att dansa tango, säger Jari Visshed.

Ett av förbundens stora avtal, specialserviceavtalet med motparten Almega, löper ut i  mars. Förhandlingarna har så lågt tempo att avtalsdelegationen inte har något nytt möte förrän den 31 mars och 1 april.

På två dagar ska inte bara löner och avtalstidens längd förhandlas fram, utan också flera svåra villkorsfrågor lösas.

En förutsättning är att industrin lyckats gå i mål, annars lär Fastighets motpart fortsätta att förhala förhandlingarna.

– Vi har tydligt presenterat vad vi vill, men arbetsgivaren vägrar gå in i närkamp. Vi har försökt att städa bordet och lösa villkorsfrågor som vi och arbetsgivaren borde kunna bli överens om, men det går inte, säger Jari Visshed, tredje förbundsordförande och avtalsansvarig.

Fatighets kräver 800 kronor mer i månaden och att alla ersättningar höjs med 3,2 procent. Genom att kräva ett krontalspåslag för löneökningarna vill förbundet jämna ut löneskillnader mellan kvinnor och män.

Förbundet driver också flera viktiga villkorsfrågor, som begränsningar av deltider, visstider och delade turer. I årets avtalsrörelse försöker förbundet stoppa hyvlingar av tjänster, som betyder att arbetsgivaren omregleringar anställningsvillkoren till lägre tjänstgöringsgrad.

Den som drabbas får kortare arbetstid och därmed lägre lön.

– Hyvlingen har spridit sig från arbetsgivarna i Visita till handeln och sedan till Almega.

– Det sker främst genom rådgivningen till arbetsgivarna, att de ska välja hyvlingsvägen istället för att säga upp på grund av arbetsbrist.

När sysselsättningsgraden minskar ska arbetsgivaren varsla om uppsägning på grund av arbetsbrist och regeln sist in, först ut gälla, enligt facket. Men Jari Visshed har också sett hur metoden används för att öka lönsamheten när städentreprenaden varit den samma som tidigare, men arbetsgivaren önskat få högre vinst.

­– Ja, vi har något exempel på lönsamhetshyvling. Alla anställda skulle gå ner i tjänstgöringsgrad med 5 procent för att få upp lönsamheten i förtaget.