VƒSTER≈S 20150531 Statsminister Stefan Lˆfven och LO:s ordfˆrande Karl-Petter Thorwaldsson p socialdemokraternas kongress 2015 i V‰sterÂs. Foto: Henrik Montgomery / TT / kod:10060

Statsminister Stefan Löfven och LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson bör samarbeta mer för att flytta opinionen, skriver Alexander Petersson. SSU. Foto: Henrik Montgomery/TT

ARBETET DEBATT. I dag pratar Socialdemokratin sällan om en utbyggd offentlig sektor, än mindre om medborgarnas rätt till ekonomisk demokrati. Den debatten behövs om vänstern ska kunna flytta opinionen, skriver Alexander Petersson, SSU Stockholm.

I löntagarfondsdiskussionerna tog LO ett väldigt stort ansvar. Fondidén om att genom att successivt öka ägandet i företagen överta produktionen och bestämmanderätten över denna var en offensiv idé. I dagens diskussioner – när de väl förekommer – luftas ofta utökat löntagarinflytande i företag och kooperativt ägande.

Problemet med dessa idéer är dock att de i grunden inte berör syftet med den ekonomiska demokratin: Nämligen att göra upp med de kapitalistiska produktionsförhållandena.

Ekonomisk demokrati handlar om att förändra makten över produktionsmedlen i samhället och att överlåta beslutanderätten till alla som produktionen rör, det vill säga folket. Det innebär att du och jag ska kunna vara med och bestämma om vad som ska produceras i samhället, att vi tillsammans ska kunna avgöra vad som behövs. Det kan vi inte idag, för idag är det de privata företagen som får bestämma allt själva.

Genom åren har vi haft många goda idéer men av någon anledning har idéproduktionen nu avstannat. Ett stort ansvar för detta bär självklart hela den breda arbetarrörelsen och även idag borde LO spela en central roll för att driva idéskapandet vidare för hur vi kan överföra den privatkapitalistiska produktionen i gemensam ägo.

Den ekonomiska demokratin kan skapas på olika sätt. Löntagarfonder är innovativt. Offentliga socialiseringar är ett annat sätt. Överhuvudtaget bör vi på allvar diskutera en utvidgning av den offentliga sektorn. Under Statsanställdas förbunds kongress 1973 menade Olof Palme i ett tal att ”vi ska bygga ut den offentliga sektorn, och därmed skaffar vi fler jobb.

Det är avgörande för om vi ska kunna fortsätta att öka sysselsättningen i Sverige.” Det känns idag avlägset att ens en socialdemokratisk företrädare skulle säga att den offentliga sektorn måste expandera, trots att det är det som krävs om vi ska få bukt med dagens skyhöga arbetslöshet.

Att få upp frågan på dagordningen är också att skrämma borgerligheten. Och det behövs. Borgerligheten har under lång tid kunnat vila ifrån att försvara sina ekonomiska privilegier och fortsätter på den banan genom att hellre prata om vad det är för fel på människor med annan hudfärg än vit.

Om vänstern ska kunna flytta opinionen från den rasistiska agendan till den verkliga konfliktlinjen mellan arbete och kapital så måste vi också börja prata om vilka problem som finns på riktigt och sluta prata om konstruerade konfliktlinjer. Att medborgarna inte ens har makten över ekonomin i en så kallad demokrati är ett sådant problem.

Alexander Petersson, distriktsstyrelseledamot, SSU Stockholm