arbetsformedlingen

Foto: TT

I slutet av förra veckan var 193 439 personer inskrivna som öppet arbetslösa hos Arbetsförmedlingen. Det är 3 032 färre än veckan före och 5 936 färre än samma vecka i fjol.

Samtidigt deltog 181 940 personer i program med aktivitetsstöd, 422 fler än veckan före men 2 377 färre än i fjol.

Under veckan anmäldes 27 524 nya platser till landets arbetsförmedlingar. Det är 1 325 färre jämfört med veckan före men 4 948 fler än i fjol.