Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm Gotland och i bakgrunden Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. Foto: Inger Fagerberg

Lars Holmström, ordförande Byggnads Stockholm Gotland och i bakgrunden Ylva Johansson, arbetsmarknadsminister. Foto: Inger Fagerberg

Den 17 mars firade cirka 500 av 6F:s medlemmar Kollektivavtalets dag på Medborgarplatsen i Stockholm. Idag är det viktigare än någonsin att uppmärksamma värdet av kollektivavtalet, ett avtal där företrädare för arbetstagare och arbetsgivare kommer överens om hur vi ska ha det på svensk arbetsmarknad.

– Att ett företag som arbetar i Sverige har ett svenskt kollektivavtal är oerhört viktigt för den som är anställd. Finns det inget kollektivavtal måste man själv förhandla om sina anställningsvillkor. Sannolikheten är stor att man inte får samma villkor som det finns i ett kollektivavtal, säger Lars Holmström, Byggnads Stockholm-Gotlands ordförande.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson var en av talarna på Kollektivavtalets dag och hon tryckte hårt på hur nya förslag pekar på att vi kan bli av med Lex Laval. Då blir det lika lön för lika arbete, oavsett om byggnadsarbetaren är utstationerad eller svensk medborgare.

Det sätter stopp för utnyttjande av utländsk arbetskraft, lönedumpning och oseriösa arbetsgivare som konkurrerar med oschysta villkor.

Kollektivavtalets dag är ett samarbete mellan fackförbunden Byggnads, Elektrikerna, Transport, Seko, Fastighets och Målarna.

Inger Fagerberg, pressinformation Ledningsenheten Byggnads Stockholm-Gotland