Inkassoföretagen gör lysande vinster på människors fattigdom och oförmåga att betala sina skulder. Det är dags för politiker och lagstiftare att ta tag i detta växande problem.

Räntepåslagen överskrider bankernas utlåningsräntor med i flera fall det mångdubbla. I dessa företag ökar både antalet anställda och vinsterna på bekostnad av människors lidande.

Det finns många orsaker till skuldsättning: Sjukdom, arbetslöshet, skilsmässor, dåliga anställningsförhållanden lönekonkurrens. Kan de inte lösa skulden kommer de att hamna i dessa inkassoföretag. De skuldsatta kommer att genom kronofogden erhålla ett förbehållningsbelopp vilket innebär att deras framtida liv förblir ett omänskligt lidande. Många väljer att lämna sina anställningar och i stället låta kommunernas socialbidrag (skattebetalarna) ta över ansvaret. Företag som säljer sina fakturor till dessa inkassoföretag och betalar för dessa tjänster, skall nog fundera vad detta innebär.

Ni som hamnar i skuldsättningsfällan: Ta kontakt med försäljningsföretaget och försök göra upp en avbetalningsplan. Blir kronofogden inblandad och de sänder ett betalningsföreläggande kommer skulden att öka väldigt snabbt om den inte löses i nära anslutning till föreläggandet. Var inte blyg och skäms inte att ta kontakt med anhöriga som många gånger kan hjälpa till att lösa den uppkomna situationen. De flesta människor har förståelse för uppkomna misstag.

Föräldrar och skolan har också ett stort ansvar att tidigt i barnens uppväxt hjälpa och vägleda vad en skuldsättning kan innebära för framtiden. Det är onödigt att låta verksamheter leva gott på andra människors livssvårigheter.

K.P Genarp