STOCKHOLM 20141103 Plenisalen under onsdagens debatt om budgetmotioner och -proposition i riksdagen. Foto: Henrik Montgomery / TT kod 10060

Foto: Henrik Montgomery/TT

Nu är det klart. Från och med årsskiftet måste varje företag med minst tio anställda genomföra årliga lönekartläggningar. På torsdagens regeringssammanträde beslutades om propositionen. På tisdag landar den på riksdagens bord.

Lagändringen som innebär att årliga lönekartläggningar finns i en proposition med flera förändringar som ska motverka diskriminering i arbetslivet och utbildningsväsendet.

Ända sedan 2008, när den dåvarande Alliansregeringen drev igenom att lönekartläggningar bara måste göras vart tredje år, har facket bildat opinion för att återinföra den årliga kartläggningarna.

Med dagens klubbslag på regeringssammanträdet är det klart att det blir så. Kartläggningarna ska ske en gång per år. Syftet är att upptäcka och åtgärda osakliga skillnader i lön och andra anställningsvillkor mellan kvinnor och män. Man ska jämföra både enskilda individer och grupper.

– Arbetet med att utjämna löneskillnader mellan kvinnor och män kräver kontinuerliga insatser. Genom att strukturell lönediskriminering åskådliggörs med tätare intervaller kan riktade insatser sättas in snabbare i syfte att minska löneskillnaderna, skriver regeringen som motivering till förändringen.

Men propositionen ålägger arbetsgivarna att aktivt arbeta mot diskriminering på ett flertal områden. Förutom löner och anställningsvillkor gäller det arbetsförhållanden, rekrytering och befordran, kompetensutveckling och möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska också främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner.

I lagen åläggs arbetsgivare och arbetstagare att samverka och arbetsgivaren ska förse de lokala facken med den information som behövs.

För arbetsgivare med minst 25 anställda ska allt arbete som omfattas av reglerna skriftligt dokumenteras. För de som har 10 till 24 anställda räcker det med att dokumentera lönekartläggningen och hur samverkan kring den har skett.

LÄS OCKSÅ

Årliga lönekartläggningar tillbaka