STOCKHOLM 20031021 En kvinna hÂller upp en tom plÂnbok. PlÂnbˆcker, portmonn‰. Foto Leif R Jansson / SCANPIX Code 50020

Foto Leif R Jansson/TT

Ni som trodde att LO:s satsning på kvinnolöner har givit resultat har tyvärr fel.

Av arbetsmarknadsjournalisten  Anna Danielsson Öbergs utvärdering av LO:s jämställdhetsarbete framgår visserligen att låglöne- och jämställdhets-potter har givit något högre avtalade löner för kvinnodominerade grupper. Men såväl löneglidning i mansdominerade sektorer som en osäker arbetsmarknad med visstider och deltider har varje avtalsrörelse pressat ned den faktiskt utgående lönen för kvinnor.

Till detta ska läggas de i övrigt ojämlika arbetsförhållandena mellan kvinno- och mansdominerade sektorer.

Det är lätt att drabbas av en lose-losekänsla vid läsningen av Anna Danielsson Öbergs utvärdering.

Naturligtvis finns ingen enskild lösning för hur löneskillnaden mellan män och kvinnor ska bekämpas. Därtill krävs jämställdhet på alla områden i samhället och en total individualisering av alla socialförsäkrings- och rättsliga system.

För de samlade LO-fackens del är det dock skriande nödvändigt att som ett första steg intensifiera kampen mot visstidsanställningar och deltider.

Som rapporten visar finns här en stor orsak till att kvinnors löner i dag är 87 procent av männens. Medan den var 85 procent i början av 2000-talet. Det är ingen utveckling att vara stolt över.

Martin-K-webbledartopp