En löneökning med minst 800 kronor per månad, dock lägst 3,2 procent. Dessutom en höjning av lägstlöner med 800 kronor och också timlönerna bör höjas med motsvarande belopp.

Det är två av Sekos krav på serviceentreprenadavtalet för privata städföretag. Motparten Almega säger nej till generella löneökningar och vill ha lokal lönebildning, skriver Sekotidningen.

Medan Seko vill stärka visstidsanställdas ställning och minska antalet timvikarier och vill Almega göra det lättare att avbryta en visstidsanställning.
Seko förhandlar tillsammans med Fastighets på serviceentreprenadavtalet och nästa träff mellan parterna äger rum den 21 april. Avtalet löper ut sista maj.