G÷TEBORG 20110617 Kamp mot fulkˆrning. Transport m‰rkte p fredagen lastbilar frÂn fyra olika Âkerier med "schysta villkor"-dekaler. P bilden ‰r det Mikael Eliasson frÂn THL som f‰ster dekalen p sin lastbil. Foto Adam Ihse / SCANPIX / Kod 9200

Under 2011 hade Transportförbundet en kampanj där man märkte lastbilar med ”schysta villkor”-dekaler för att kämpa mot fulkörning. Foto: Adam Ihse/TT

ARBETET DEBATT. Den 17 mars är kollektivavtalets dag. I dessa tider med kraftiga angrepp mot LO-kollektivet är det extra viktigt att försvara kollektivavtalen, för lönernas, arbetsvillkorens och rättvisan skull, skriver Robert Savela, ordförande i Transportarbetareförbundet avd. 26 Norrbotten.

Är du en person som är villig att arbeta för halva den lön du har idag? Är du villig att avstå från en hemförsäkring eller försäkring till din bil? Är du en person som vill avstå från en sjukvård som är värd namnet? Skulle du känna dig trygg med att lämna ifrån dig ditt barn till en person som får en lön som ligger på existensminimum?

Den senaste tiden har arbetsgivarsidan bombarderat oss via olika kanaler om hur viktigt det är att arbetstagare går ner i lön. Hur viktigt det är att anställda ska betala för att företaget ska kunna tjäna pengar. För det är innebörden av lönesänkningar, att företagen får en möjlighet att ta ut större vinster tack vare att de anställda tvingas att betala av sina pengar till företagets vinst.

Många tongångar från arbetsgivarsidan är att kollektivavtalet har spelat ut sin roll och att vi måste lagstifta om låga löner vilket skulle ta bort kollektivavtalets styrka. En styrka som garanterar dig en lägsta lön, en försäkring i ditt arbete och att du får en avtalspension från 25 års ålder.

Att avstå från kollektivavtalet är som att avstå från hemförsäkringen eller bilförsäkringen, är det något du skulle göra? Ställ dig själv frågan, varför ska du avstå från en lön som du kan leva på enbart för att företaget du arbetar på ska kunna ta ut mer i vinst?

Låglönejobb skulle öka segregeringen, klasskillnader och ett ökat antal sjukskrivna då det skulle krävas mer än ett jobb för att få ekonomin att gå ihop. Att då hamna i vården inför personal som kanske är mer utarbetade än vad som är fallet idag känns inte lockande. Därför kräver Transportarbetareförbundet kollektivavtal för alla som arbetar i Sverige.

Kollektivavtalet kan vara ett verktyg för att säkerställa att de anställda får en bra arbetsmiljö, att konkurrensen i branschen är på lika villkor och att de oseriösa aktörerna slås ut.

Oseriösa aktörer ska inte tjäna pengar på människors bekostnad! Arbeta utan kollektivavtal – nej tack!

Robert Savela, ordförande Transportarbetareförbundet avd. 26 Norrbotten