LÄS OCKSÅ Debatt: Fusket i åkeribranschen måste stoppas

Otryggheten på vägarna ska inte få bita sig fast. Den svenska modellen med öppenhet och schysst konkurrens samt trygga villkor för transportarbetarna ska utvecklas – inte avvecklas. Det är dags att ta fler steg för att skapa rättvisa och framtidstro på Sveriges vägar. Om detta skriver också flera (V)-debattörer på arbetet.se

När vi träffar företrädare för transportbranschen förstärks ideligen bilden av att det råder missförhållanden på vägarna. Det handlar om allt från att förare utnyttjas, trafiksäkerheten brister, att miljö- och klimathänsyn inte respekteras och att man bryter mot regelverket kring cabotagetransporter.

Detta gäller givetvis långt ifrån alla verksamma i branschen, men de som är seriösa drabbas av stora konkurrensnackdelar. Dessutom far människor och klimatet illa. Det är helt oacceptabelt.

Vi är fast beslutna att ta oss an uppgiften att på bred front säkra trygga arbetsvillkor, sund konkurrens och minskad klimatpåverkan. Nu lyfter vi på alla stenar för att hitta rätt åtgärder.

Det område vi hunnit längst inom är missbruket av cabotagetransporter. Vi vet att oseriösa godstransportföretag kör fler än tre transporter och därmed bryter mot cabotagereglerna. För att råda bot på detta skärptes reglerna den 1 mars 2015.

Då infördes möjligheten för polisen att ta ut en sanktionsavgift om 40 000 kr vid en vägkontroll om föraren inte kan visa att denne utför en cabotagetransport, dessutom tillåts även klampning i upp till 24 timmar.

Pia Nilsson (S). Foto: Riksdagen

Pia Nilsson (S). Foto: Riksdagen

Vi är fast beslutna om att få ordning och reda på våra vägar, men ännu återstår en del att göra. Därför har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att se över villkoren inom yrkestrafiken. Här ingår:

• En rejäl utvärdering av de nya regler som införts 2015 vad gäller sanktionsavgifter och klampning.

• Att utreda hur beställaransvaret kan utökas, med krav på dokumentation med mera.

Leif Pettersson (S). Foto: Riksdagen

Leif Pettersson (S). Foto: Riksdagen

• Att presentera väl genomarbetade förslag för hur villkoren i yrkestrafiken kan förbättras.

Målet med regeringens arbete både på hemmaplan och i EU är att säkra schyssta villkor och sund konkurrens på de svenska vägarna. Alla inom transportbranschen ska betala rätt skatt och uppfylla miljö- och trafiksäkerhetskrav. De oseriösa företagen ska bort från våra vägar.

Sverige ska inte konkurrera med låga löner och farlig arbetsmiljö, särskilt inte nu när tillväxten ökar, exporten växer och allt fler får jobb. Nu är det läge att skapa framtidstro och ta strid för schysta villkor och avtalsenliga löner, sund konkurrens och trygga vägar i Sverige.

Vi har kommit en bit på väg. Men det finns mycket kvar att göra. Vi tar strid för den svenska modellen.

Pia Nilsson, (S), gruppledare, riksdagens trafikutskott
Leif Pettersson, (S), ledamot, riksdagens trafikutskott