STOCKHOLM 20150923 Socialfˆrs‰kringsminister Annika Strandh‰ll (S) presenterar Âtg‰rdsprogram fˆr ˆkad h‰lsa och minskad sjukfrÂnvaro. Foto: Maja Suslin / TT / kod 10300

Annika Strandhäll positiv till LO:s pensionsrapport. Foto: Maja Suslin/TT

LO:s förslag om att förlänga rätten till sjukersättning till 67 år och införa en ”gas” i pensionssystemet tas emot väl av politikerna i riksdagens pensionsgrupp.

LO:s pensionsutredning, vars slutrapport publiceras under tisdagen, sätter fingret på svagheterna i det allmänna pensionssystemet. En arbetare som går i pension efter 45 års heltidsarbete får nätt och jämt 60 procent av sin slutlön i pension. Och då är tjänstepensionen inräknad. Också ”mönsterarbetare” som jobbar från 20 år till 65 och aldrig är sjuka eller hemma med barn måste lita till garantipension och bostadstillägg.

LO:s mål är att de 60 procenten i total pension ska öka till 70. För att nå dit finns två huvudvägar. Antingen jobba längre upp i åldrarna, eller avstå löneutrymme för att kunna betala in högre pensionsavgifter.

LO förordar i huvudsak den första vägen, precis som nästan alla politiker. Därför var det kanske inte så konstigt att LO:s förslag togs emot väl vid den debatt med politiker ur riksdagens pensionsgrupp som hölls i Stockholm i dag, tisdag.

– Jag gillar tanken på en ”gas” i pensionssystemet, säger riksdagsledamoten Lars-Arne Staxäng (M), en av veteranerna i pensionsgruppen. Den skulle göra det lättare att förbättra pensionerna ganska snabbt. Som systemet ser ut i dag blir det först de som är födda på 1980-talet som får högre pension om vi skulle höja pensionsavgifterna.

Lite mer oväntat är stödet för LO-kravet att sjukersättning och sjukpenning ska kunna betalas till 67 års ålder i stället för 65. Reformen skulle göra det möjligt även för slitna arbetare att vänta med pensionsuttaget, och på så sätt få högre pension.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S) säger ja direkt, och även Lars-Arne Staxäng stämmer in, med förbehållet att han knappast har sitt parti med sig.

– Om vi vill förlänga arbetslivet är det konsekvent att socialförsäkringarna följer med. Även om sjukersättning till 67 år kostar väldigt mycket pengar.

LO:s pensionsrapport radar upp förslag till hur arbetsmiljön kan förbättras, från skärpta krav på arbetsgivarna till ökad forskning. Samtidigt visar LO:s arbetsmiljörapporter att väldigt lite har förbättrats i särskilt de kvinnliga medlemmarnas arbetsmiljö sedan början av 1990-talet.

Därför är det svårt att veta om bättre arbetsmiljö verkligen kommer att leda till längre arbetsliv och högre pensioner, medger LO.

– Jag är optimist, säger Annika Strandhäll. Se hur arbetsmiljön för industriarbetare har förbättrats genom åren! Nu är det dags att göra något åt kvinnornas arbetsmiljö.

– Då är bättre bemanning viktig, säger LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin. Kommunals medlemmar behöver fler kollegor.

– Det måste bli lättare att byta jobb, säger Lars-Arne Staxäng. Och det måste bli möjligt att gå ner i arbetstid när pensionsåldern närmar sig, så att man orkar några år till.

Håkan Svärdman, välfärdsanalytiker på Folksam, har lätt att skriva under på de flesta av LO-förslagen. Men han ifrågasätter om de räcker.

– LO är lite väl försiktiga. Problemen är akuta. Avgifterna till det allmänna pensionssystemet borde höjas rätt rejält redan nu.

– LO väljer senare pensionering framför höjda pensionsavgifter. Men det går inte att välja, vi är tvungna att använda båda metoderna.

LÄS OCKSÅ:

Ledare: Usel pension för de lägst avlönade

LO-rapport: Pensionerna alldeles för låga

LO sågar premiepensionen

Trots ett helt arbetsliv blir LO-medlemmen fattigpensionär

Broms och gas

Grundprincipen för pensionssystemet är att inkomstpensionen ska följa inkomstutvecklingen i samhället i stort. Men i ekonomiskt dåliga tider händer det att systemets tillgångar inte räcker till. Då reagerar systemet genom att sänka pensionerna tills systemets tillgångar och skulder åter är i balans. Det brukar kallas ”bromsen” i systemet.

• När pensionssystemets tillgångar sedan ökar igen (genom att mer pensionsavgifter flyter in, eller genom att AP-fondernas aktier ökar i värde) höjs pensionerna. Men bara tills de ”kommit ikapp” inkomstindex. Inkomstindex är alltså ett tak för hur mycket pensionerna kan stiga. Skulle tillgångarna i pensionssystemet öka ytterligare leder det inte till högre pensioner. I stället samlas överskottet i AP-fonderna. Systemet stärks, inte pensionärerna.

• LO-förslaget om en ”gas” betyder att det tak som inkomstindex utgör tas bort. Stärks pensionssystemet, så ska den styrkan användas till att betala ut högre pensioner, anser LO.

• Så länge en gas saknas är LO inte entusiastiskt över höjda pensionsavgifterna. Höjda avgifter (som tas från löneutrymmet) skulle förvisso stärka pensionssystemet, men inte resultera i högre pension förrän om flera årtionden.