STOCKHOLM 20050714 Kˆrkortsutbildningen blir s‰mre fˆr varje Âr. FrÂn och med januari mÂste alla g en introduktionskurs innan de bˆrjar ˆvningskˆra - ett steg i r‰tt riktning enligt Sveriges trafikskolors riksfˆrbund. ÷vningskˆr. Foto Claus Gertsen /SCANPIX code 52010

Foto: Claus Gertsen/TT

Han tog körkort och blev därför av med a-kassan. Nu har mannen fått rätt och får tillbaka den ersättning som han tidigare förlorade. Det är LO-TCO Rättsskydd som drivit ärendet.

IF Metall-medlemmen blev arbetslös, men i arbetsgivarens paket till de uppsagda ingick olika stödåtgärder för att göra de drabbade mer anställningsbara. En kompetenshöjande åtgärd var att erbjuda C- och CE-körkort för tung lastbil.

Mannen som gick körkortsutbildningen nekades a-kassa med motiveringen att utbildningen skulle ses som avgångsvederlag. Dess värde var på pappret 70 000 kronor. Både Försäkringskassan och den första rättsliga instansen Förvaltningsrätten gjorde denna bedömning.

LO-TCO Rättsskydd överklagade emellertid domen till kammarrätten som gav metallaren rätt till a-kassa.

Ett avgångsvederlag är enligt kammarrättens mening tänkt att kompensera den anställde för en inkomst som personen går miste om, skriver Rättsskyddet i ett pressmeddelande. Körkortsutbildningen har inte haft karaktären av ekonomisk kompensation från arbetsgivaren. Mot denna bakgrund kunde den enligt kammarrätten inte anses utgöra ett avgångsvederlag.

Medlemmen i IF Metall har nu inte bara sitt körkort för tung lastbil utan också beviljats full a-kassa under tiden för utbildningen. Domen är principiellt viktig för alla som i samband med uppsägningar får del av kompetenshöjande åtgärder med arbetsgivarens finansiering.