Premiepensionen har LO ifrågasatt ända sedan den infördes, bland annat därför att den innebär en radikal individualisering av våra pensioner. I LO:s pensionsutredning utsätts premiepensionen för en mycket allsidig sågning.

LÄS OCKSÅ LO-rapport: pensionerna är alldeles för låga

Ett allmänt pensionssystem borde två personer med exakt samma inkomst kunna förvänta sig lika höga pensioner, anser LO. I själva verket kan skillnaderna bli stora, beroende på vem som har tur eller otur i premiepensionslotteriet.

Premiepensionerna gör också att förvaltningen av den allmänna pensionen privatiseras. I dag finns över 800 fonder att välja bland. Möjligheten till stordriftsfördelar i förvaltningen slarvas bort, kostnaderna för information och administration blir mycket höga. Privata rådgivare gör inte saken bättre – tvärtom ökar de kostnaderna, med lägre pensioner som följd.

LO föreslår att de pengar som redan finns i premiepensionsfonderna blir kvar där, men inga nya pengar ska pumpas in i systemet. Den del av pensionsavgiften som i dag går till premiepensionen (2,5 procent av lönen) ska i stället gå till inkomstpensionen. Borgerliga debattörer har hävdat att det förslaget skulle gynna dagens pensionärer på bekostnad av morgondagens, men LO tillbakavisar det påståendet.

Om premiepension och inkomstpension ger lika hög avkastning på lång sikt blir pensionen blir pensionen för dem som är unga i dag inte sämre med avskaffad premiepension. Snarare tvärtom, eftersom premiepensionens kostnader försvinner.