STOCKHOLM 20110926 En sjuk kvinna ligger i en s‰ng Foto Jonas Ekstrˆmer / SCANPIX / kod 10130

Foto: Jonas Ekströmer/TT

År 2014 beviljades bara 31 personer livränta sedan de drabbats av arbetsskada. Det visar en granskning Afa försäkring, fackens och arbetsgivarnas gemensamma bolag för arbetsskador. Samtidigt har bolaget så mycket pengar fonderade att det återbetalat 40 miljarder kronor till arbetsgivarna.

Det är fackförbundstidningarna Kommunalarbetaren och Dagens Arbete som gemensamt granskat hur försäkringsbolaget Afa fungerar.

Efter 40 års verksamhet får bara en liten del av dem som anmäler arbetssjukdom sin sina skada godkänd. Särskilt svårt är det att få ryggproblem godkända. De klassas ofta som åldersförändringar.

Statistiken visar hur det har blivit allt svårare att få ersättning ur systemet. År 1990 fick 72 procent av alla som drabbades av arbetssjukdom skadan godkänd. År 2005 hade siffran sjunkit till 16 procent, och för två år sedan, 2014, var det endast 291 personer.

Tanken med försäkringen är att den ska täcka inkomstförluster när den arbetsskadade inte kan arbeta i samma omfattning som tidigare eller tvingas byta arbete till ett lägre betalt yrke. Men endast 31 personer beviljades livränta 2014.

De båda tidningarnas granskning visar att särskilt svårt har arbetsskadade i kvinnodominerade yrken att få ett godkännande. Sju av tio godkända fall hos Afa gäller män.

– Våra medlemmar får ofta höra att det är åldersförändringar, att sjukdomen har orsakats av något annat än jobbet, vilket är ganska anmärkningsvärt om man har jobbat 20 år i vården och är utsliten, säger Ingela Olsson, lokal ombudsman på Kommunal i Norrbotten.

Nu får också både Försäkringskassan och Afa kritik för att de klassar ryggont, utslitna axlar och nackar som åldersrelaterade besvär.

– Jag kan bara rekommendera Afa och deras läkare att ta del av den senaste forskningen, säger Claes Jansson, chef på fackens juridikbyrå LO TCO Rättsskydd till Kommunalarbetaren och Dagens Arbete.

Enligt Jansson visar nya studier ett tydligt samband mellan olika skador och jobbet. Konsekvensen borde bli fler godkännanden av Försäkringskassan och Afa.

Samtidigt som de flesta arbetsskadade har mycket svårt att få ersättning har den premie som arbetsgivarna betalar för försäkringen sjunkit kraftigt och är idag endast 0,01 procent av lönesumman. Dessutom har 40 miljarder kronor återbetalats till arbetsgivarna som en återbäring på erlagda avgifter.

Läs hela granskningen på:

Kommunalarbetaren

Dagens Arbete