Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Tvångsarbete, beslagtagna pass och exploatering av gästarbetarna. FN-organet ILO riktar svidande kritik mot Qatar efter att i mars inspekterat villkoren för landets gästarbetare. Men trots allt finns ett visst hopp om förbättring.

En massiv internationell kritik har riktats mot arbetsvillkoren för gästarbetarna i Qatar. Arbetsvillkoren betecknats där som slavliknande (se vårt tidigare reportage). Men trots den hårda kritiken finns nu vissa ljuspunkter.

– Nya lagar för arbetsmarknaden är på väg att införas, säger Jens Erik Ohrt, danska LO som är de nordiska fackens styrelserepresentant i ILO som FN-organet för arbete och sysselsättning.

De nya lagarna införs i december i år.

– Så det blir först 2017 som vi tidigast kan se om förändringarna får någon effekt, säger Jens Erik Ohrt.

– Men de har mycket jobb framför sig om det ska bli bättre, konstaterar han.

I början av mars var en trepartsinspektion – beståendes av representanter från arbetsgivare, fack och stater – från ILO i Qatar för att undersöka gästarbetarnas villkor.

Nu har de kommit med sin inspektionsrapport som ska läggas fram på ILO:s två veckor långa styrelsemöte som inleds idag, den 14 mars.

Kritiken mot Qatar är svidande.

”Så fort de söker jobb dras migrantarbetarna i Qatar dras in i ett system där de exploateras och hamnar i tvångsarbete” står det i rapporten.

Både rättssystemet eller inspektionerna som ska skydda gästarbetarna får underkänt. Inspektörerna som ska kontrollera migrantarbetarnas arbetsvillkor kan ofta inte deras språk.

Vidare har Qatar inte infört de internationella överenskommelse om att förbjuda tvångsarbete samt skapa rättsliga förutsättningar för gästarbetare att driva sin fall i domstol.

Dessutom måste de flesta utländska arbetare betala pengar till rekryteringsfirmor för att få komma till Qatar och jobba. Många skuldsätter sig och måste jobba upp till ett år innan de tjänar tillräckligt med pengar för att skicka hem till sina familjer.

Qatars ekonomi bygger på gästarbetarna.

Det finns endast 300 000 qatarier i landet där det lever 2,2 miljoner människor. De allra flesta – 1,5 miljoner – är gästarbetare som jobbar under det så kallade kafalasystemet som innebär att de inte har rätt att byta arbetsgivare eller ens lämna landet om de inte får tillstånd från sin arbetsgivare.

FN-organet skriver att Qatar inte införlivat de internationella bestämmelserna som innebär att migrantarbetare får ett tillräckligt starkt rättsligt skydd.

ILO:s inspektörer träffade flera högt uppsatta personer i det qatariska samhället. I rapporten skriver de om denna månads möte med landets premiärminister Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani. Han höll med om att Qatar ”står inför stora utmaningar” på arbetsmarknadsfronten men hänvisade till den långsiktiga vision som landet har att förändra situationen fram till år 2030.

Ett steg på vägen är en lagförändring som klubbades förra året som går ut på att säkerställa att fler migrantarbetare får ut sina löner genom att övervaka löneutbetalningarna.

Keth Thapper på svenska LO är en av de som tagit initiativ till att ILO ska granska Qatar. Hon säger att det visserligen tar lång tid innan granskningarna kommer till stånd men att när de vill gör det så finns det gott hopp om en förändring.

– Burma, Colombia och Sydafrika är exempel där granskningar gjorts som lett till skillnader. Men nu återstår det att se vilka effekter det blir då lagarna ändras i Qatar, säger Keth Thapper.