Allianspartierna pratar strunt när de försöker vinna politiska poäng om att de driver en feministisk politik. De saknar egen politik som gynnar kvinnorna.

Just nu är den svenska modellen under attack. Skattesänkningar på 64 miljarder skulle leda till stora nedskärningar i välfärden, minskad personal och lägre löner på sikt. Högerpartiernas diskriminering av kvinnorna måste stoppas.

Stefan Löfven och regeringen har sett till att det kommer ett förslag om att förändra diskrimineringslagstiftningen som alliansen försämrade.

Att förändra diskrimineringslagstiftningen är ett sätt för kvinnorna att få lika lön som männen vid likvärdigt arbete under förutsättning att de fackliga organisationerna och arbetsgivarna ser till att en årlig lönekartläggning genomförs.

Sanktionsmöjlighet bör införas för arbetsgivare som inter följer lagens krav på aktiva åtgärder.

Vi måste dessutom återgå till att återinrätta:

• Låglönepotter som är ett sätt att öka lönen för dem med låga löner, i kombination med att lägsta lönen höjs.
• Förtjänstutvecklingsgarantier –  ett sätt för dem med dålig löneutveckling att inte förlora lön i förhållande till branscher som har möjlighet att öka lönen utöver de avtalsenliga lönepåslaget.

Redan i dag har många kvinnor enbart garantipension.

Med högerns förslag att sänka lönen för kvinnor kommer ännu fler kvinnor att dömas till evig fattigdom när de går i pension. Det är drygt 85 år till jämställda löner om inget görs.

Ulf Björk, IF Metallare Södra Västerbotten och Socialdemokrat