Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Oljepriset kan ha bottnat, bedömer det internationella energiorganet IEA och pekar på att produktionen minskar snabbare än tidigare i USA och andra länder som inte är medlemmar i Opec. Samtidigt har utbudet av olja från Iran inte ökat på det sätt som många sett framför sig.

I januari sjönk priset på olja under 30 dollar fatet, den lägsta nivån sedan 2003, men har sedan dess stigit till omkring 40 dollar per fat efter att Opec-jättarna Saudiarabien och Ryssland inlett samtal om minskad produktion.

IEA:s månadsprognos pekar mot att efterfrågan på olja kommer att öka med drygt en procent 2016 jämfört med i fjol, till totalt 95,8 miljoner fat per dag. Prognosen är i huvudsak oförändrad.

TT


Följ oss! Arbetet Global finns också på Facebook och Twitter.