Konfliktrisken är stor för Kommunal och ordföranden Annelie Norström. Foto: Fredrik Sandberg

Konfliktrisken är stor för Kommunal och ordföranden Annelie Norström. Foto: Fredrik Sandberg

Under våren ska över två miljoner löntagare få nya löneavtal. Mars är en nyckelmånad då flera viktiga avtal ut. På inget område lär man göra upp före industrin.

Industrin
• Facken inom industrin kräver ettåriga avtal med 2,8 procent i löneökningar. Arbetsgivarna sa i avtalsrörelsens inledning att inga förutsättningar fanns för annat än en kort avtalsperiod, men gav andra signaler i förhandlingsträffar med facken.

• Med bara tre veckor kvar på mars kan en lösning bli ett kort avtal som främst reglerar lönerna, men lägger de flesta andra villkorsfrågorna i arbetsgrupper som får jobba till nästa avtalsrörelse.

• En annan stor knäckfråga för LO-förbunden i facken inom industrin är arbetsgivarnas krav på en utökning av arbetstidskorridoren. De vill kunna förlänga arbetspassen med upp till fem timmar i veckan och öppna för lördagsarbete. Facken motsätter sig detta.

Konfliktrisk: STOR

Tjänstesektorn

• Tjänstemännen i Unionen och Sveriges Ingenjörer har kört fast i frågan om flexpension (delpension) med motparten Almega, som vägrar acceptera den lösning som finns i industrin. Båda förbunden rustar för konflikt på området.

Konfliktrisk: STOR

Byggsektorn

• Parterna står långt ifrån varandra. Facken inom 6F, där Byggnads ingår, har kräver 3,2 procent. Arbetsgivarna vill inte betala mer än i industrins avtal. En knäckfråga har ackords-lönerna blivit. Arbetsgivarna siktar mot månadslöner och vill inte förhandla ackord med facket var tredje månad. Facket ser detta som en maktfråga och ett försök att manövrera bort facket från inflytande över lönerna.

Konfliktrisk: STOR

Handeln

• Handels kräver 750 kronor, cirka 3,2 procent. Den för handlarna viktiga påskhelgen, som är en helg där Handels tidigare har konfliktat, infaller innan avtalen löper ut. Svåra frågor är de många visstidsanställningarna och arbetsgivarnas krav på frysta ingångslöner.

Konfliktrisk: STOR

Kommunal

• Förhandlingarna mellan Kommunal och SKL kärvar. Fackets lönekrav är 2,8 procent och
400 kronor extra i en satsning på undersköterskorna. Nu överväger förbundet att höja sitt krav för alla med 150 kronor, se artikel här till höger. Avtalet löper ut den sista april.

Konfliktrisk: STOR