Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för svenska EU-kommissionen), Alla Larsson (EU-Kommissionen), Mika Domisch (TCO), Göran Arrius (Saco), Ellen Nygren (LO), Sverker Rudeberg (Svenskt Näringsliv).

Katarina Areskoug Mascarenhas (chef för svenska EU-kommissionen), Alla Larsson (EU-Kommissionen), Mika Domisch (TCO), Göran Arrius (Saco), Ellen Nygren (LO), Sverker Rudeberg (Svenskt Näringsliv).

Krisen har satt stor press på anställda och ny teknik har ställt sociala frågor på sin spets i EU-länderna. Nu har EU tagit initiativ till en förändring av de sociala rättigheterna inom unionen.

– De gamla modellerna duger inte längre. Det är dags att föra fram något nytt, sa Allan Larsson, den tidigare s-ministern som numera är särskild rådgivare åt EU-kommissionen med uppdrag att se över hur de sociala rättigheterna i EU ska förändras.

Tidigare i veckan presenterade EU-kommissionen ett utkast till den så kallade ”europeiska pelaren för sociala rättigheter”.

Det handlar om hur unionen ska få bukt med en social misär som brett ut sig, bland annat efter den djupa ekonomiska kris som Europa slungades in i efter finanskrisen 2008.

Nu har diskussionen inletts om hur arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor, sociala rättigheter i arbetet och i samhället ska förändras.

Då Allan Larsson presenterade EU-kommissionens utkast på Europahuset i Stockholm radade han upp en rad faktorer som satt press på det sociala Europa.

– Klyftan mellan fattiga och rika länderna i Europa ökar, vilket är tvärtemot EU:s mål, sa han.

Det är ett växande problem, särskilt inom EMU-samarbetet där euroländernas ekonomier bygger på varandra.

Ny teknik ersätter gamla jobb, nya tjänster tillkommer och det skapar osäkerhet för våra social system är uppbyggda under ett annat system.

– Det behövs en ny politik för att hantera dessa utmaningar. Business as usual fungerar inte längre, sa han.

Allan Larsson underströk att parterna på arbetsmarknaden har en viktig roll i diskussionen och på seminariet i Europahuset fanns flera av parterna på arbetsmarknaden representerade.

LO:s Ellen Nygren välkomnade, precis som Saco och TCO, EU-kommissionens initiativ.

– Människor i alla EU-länder måste kunna betala mat och hyra. Åtstramningar får inte leda till att folk inte får sin vardag att gå ihop, sa hon.

– Socialpolitiken får inte bara bli en sorts dekor, fortsatte hon och tillade att det behövs förändringar.

Sverker Rudeberg på Svenskt Näringsliv var mer kritisk.

– Förslagen är mer av 90-talpolitik. Det duger inte, sa han och var kritiskt till att förslagen hade fel fokus och främst gick ut på att stärka anställdas rättigheter.

Istället ville han se fler satsningar på att skapa nya jobb och öka sysselsättningen.

– Vad är  orsaken till att utveckling ser så olika ut inom EU? Den grekiska vänsterregeringen saknar inte ambitioner, de saknar sociala resurser.

Han sa också att EU visserligen kan bestämma sig för att stärka de sociala villkoren på central nivå men att en sådan lagstiftning troligen endast slår igenom i 10-15 länder. I resten händer ingenting. Svenskt Näringsliv anser att de sociala frågorna framför allt ska lösas av de enskilda länderna.

Sacos ordförande Göran Arrius hade en viss förståelse för det argumentet.

–  Den största skillnaden är om man har ett jobb eller inte. Men det finns också många i dag som har jobb som de inte kan leva på, sa han.