STOCKHOLM 2015-04-27 Alliansens partiledare Jan Bjˆrklund (FP), Annie Lˆˆf (C), Anna Kinberg Batra (M) och nyvalda Ebba Busch Thor (KD), p sin fˆrsta gemensamma presstr‰ff efter att den nya (KD)-ledaren valdes i lˆrdags. Foto: Anders Wiklund / TT / kod 10040

Allianspartiernas jobbförslag som innehåller sänkta löner är inget som imponerar på Pappers ordförande Matts Jutterström, tvärtom. Foto: Anders Wiklund/TT

ARBETET DEBATT. Om lönerna sänks kommer många inte att kunna leva på sina löner, vilket innebär att de måste söka bidrag. Pengar som skulle kunna läggas på skolan och sjukvården kommer då i stället att gå till att täcka upp för en fallerad arbetsmarknad, skriver Pappers förbundsordförande Matts Jutterström.

De senaste veckorna har det pågått någon slags tävling om vem som kan sänka lönen mest, och högerkanten tävlar om att föreslå det ena galna förslaget efter det andra. Först ut var centerns Annie Lööf. Hon som bara tjänar 120 000 kronor i månaden tycker att lönen ska sättas utifrån etnicitet, fler jobb kan skapas för utrikes födda svenskar om lägstalönen sänks.

Ebba Busch Thor, kristdemokrat, lanserar en ny anställningsform, introduktionsanställningar, som skulle motsvara 75 procent av en lägstalön. Vi häpnar, då kristdemokraternas paradgren i svensk politik inte direkt varit arbetsmarknadspolitik.

Näste aktör på arenan är Carola Lemne, VD för Svenskt Näringsliv med månadslönen 490 000 kronor. Hon föreslår att politikerna måste gripa in och lagstifta om lägre löner, på ungefär 12 000 kronori månaden.

För att inte bli omsprungen måste major Björklund med månadslön på 124 000 kronor.i Liberalerna ge sig in debatten också, med något som heter startjobb som bland annat innebär låga löner, ingen arbetsgivaravgift och arbete utan kollektivavtal.

Högern skulle behöva påminnas om att arbetsgivaravgiften inte finns för att jävlas med arbetsgivarna, den betalar försäkringar för den anställde och är en del av en trygg anställning. Men det tycker inte Björklund & Co att ungdomar och nyanlända invandrare förtjänar.

Vad skulle den här lönesänkartävlingen innebära för svensk arbetsmarknad i stort? När vi väl börjat avvika från den svenska modellen och kollektivavtalen kommer det vara svårt att sluta.

Att folk inte kommer kunna leva på sina löner och därmed kommer behöva söka bostadsbidrag och liknande verkar inte Björklund & co bry sig om. Pengar vi skulle kunna lägga på skolan och sjukvården kommer i stället att gå till att täcka upp för en fallerad arbetsmarknad som inte ger människor betalt för sitt arbete.

Det är inget nytt att Svenskt Näringsliv och borgerliga partier när en dröm om att sänka lönenivåerna i kollektivavtalen. Det nya är att man använder flyktingfrågan som ett argument. De bygger sitt resonemang på att människor med låg utbildning inte är kvalificerade för att ta jobb med de löner som kollektivavtalen stipulerar i dag. Därför måste man sänka ingångslönerna för att de ska komma in på arbetsmarknaden.

Matts Jutterström.

Matts Jutterström.

Vi får kalla kårar av dessa argument. Bortser vi från det unkna i att använda flyktingar och ungdomar, härstammar det nämligen från samma ödesbestämda människosyn som högern haft i alla tider. Vi arbetar på fabriker där vår historia präglas av just detta synsätt med att sänka lönerna under 20- och 30-talets Fattigsverige.

Det är samma synsätt som i dag präglar debatten om sänkta ingångslöner. När högern framför sina argument bygger det på att vi ska anpassa arbetsmarknaden efter människors ödesbestämda förutsättningar.

 

Matts Jutterström, förbundsordförande Pappers