Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I en ny skrift från LO:s, TCO:s och Sacos biståndsorganisation Union to Union presenteras FN:s organ för arbetslivsfrågor – International Labour Organization (ILO) – och ILO:s åtta kärnkonventioner.

mr_i_arbetslivet_2015_puff”Mänskliga rättigheter i arbetslivet – Om ILO och internationell arbetsrätt”.  Så heter det material som Union to Union tagit fram – och som kan laddas ned i pdf-format här och här.

Skriften ger en introduktion om globala fackliga rättigheter, situationen för arbetarrörelsen runt om i världen och ILO, det FN-organ som arbetar specifikt med dessa frågor.

ILO:s åtta kärnkonventioner sätter en lägstanivå för arbetsvillkor runt om i världen och är helt centrala som verktyg för den som vill engagera sig i fackligt internationellt arbete.


 

Följ oss! Arbetet Global finns också på Facebook och Twitter.