Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

EU-parlamentet kräver att Eritrea ska släppa den svenske journalisten Dawit Isaak och andra politiska fångar.

Den svenska journalisten, Dawit Isaak.  Foto Kalle AhlsÈn / SCANPIX

Den svenska journalisten, Dawit Isaak.
Foto Kalle Ahlsen / SCANPIX

I en resolution som antogs på torsdagen uttalas djup oro över människorättssituationen i landet, samtidigt som EU-kommissionen uppmanas att garantera att inte biståndspengar hamnar i den eritreanska regeringens fickor. EU-kommission avsatte i december motsvarande cirka 1,9 miljarder kronor till utveckling och fattigdomsbekämpning i Eritrea fram till 2020.

”Förhoppningsvis kommer resolutionen att sätta press på kommissionen att ställa krav på Eritreas regering att genomföra demokratiska reformer och garantera respekten för mänskliga rättigheter. I ett första steg måste de politiska fångarna och fängslade journalisterna friges. Dawit Isaak har redan förlorat 14 år av sitt liv. Låt honom inte förlora ännu fler”, säger svenska EU-parlamentsledamoten Marita Ulvskog (S) i ett uttalande.

TT