Eva Östling. Foto: Mårten Martós Nilsson

Eva Östling. Foto: Mårten Martós Nilsson

Hotell- och restaurangbranschen växer så det knakar och har skapat 52 000 nya jobb sedan 2007. Men utrymmet för löneökningar är litet, hävdar arbetsgivarna i Visita.

LÄS OCKSÅ: ”Stoppa missbruket av visstid” – HRF:s krav inför avtalsrörelsen

Visitas vd Eva Östling anger två skäl till att utrymmet för löneökningar är begränsat. För det första har företagen i branschen ytterst små marginaler, ungefär två procent.

För det andra har riksdagen beslutat att höja arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år till samma nivå som för vuxna. När höjningen (som sker i två steg) är fullt genomförd i juni i år innebär den en ökning av lönekostnaderna med i genomsnitt 3,5 procent för företagen i branschen.

– I det läget är Hotell- och restaurangfackets lönekrav mycket oroande, säger Eva Östling. De 745 kronor i månaden som facket kräver motsvarar 3,3 procent av genomsnittslönen. Det är det högsta lönekravet hittills i avtalsrörelsen.

– Vår bransch har stått för en femtedel av av sysselsättningsökningen i Sverige sedan 2007. Besöksnäringen är en jobbmotor. Ska den fortsätta att vara det måste den ha bra villkor.

Visitas inställning är att den löneökningstakt som parterna inom industrin enas kring ska utgöra en ”ram” för löneökningarna i besöksnäringen – de får absolut inte bli högre. Och när kostnaden för att regeringen höjer arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år räknas in är utrymmet för löneökningar förbrukat innan förhandlingarna ens har börjat, resonerar Visita, som också pekar på dålig utveckling av produktiviteten i branschen.

I de yrkanden som Visita lämnade till Hotell- och restaurangfacket (HRF) i dag, onsdag, resonerar arbetsgivarorganisationen om vikten av företagsnära lönebildning med mer av individuell lönesättning. Precis som HRF konstaterar Visita att möjligheterna att göra en lönekarriär på en restaurang eller i en bar är nästan obefintliga.

Arbetsgivarnas lösning på det dilemmat är att hålla nere kollektivavtalets lägsta löner: Det ska skapa utrymme för att premiera anställda med lång erfarenhet och hög kompetens. I dag är ingångslönen för en vuxen anställd utan yrkeserfarenhet 20 220 kronor i månaden.

I övrigt innehåller Visitas yrkanden inga krav på förändringar – Visita vill helt enkelt prolongera villkoren i det gamla kollektivavtalet från 2013.

Det gör HRF:s ordförande Therese Gouvelin besviken.

– Vi har normalt goda relationer med Visita, men när vi tog emot deras yrkanden i dag blev jag oerhört bekymrad, säger Therese Gouvelin. Det var ett tomt papper, inte ett enda konstruktivt förslag.

HRF tillbakavisar Visitas bild av låg lönsamhet i branschen. Den nettomarginal på två procent som Visita talar om är ett medianvärde, som gäller för en kvarterskrog i Gävle. De flesta anställda finns i ett mindre antal stora företag – och där är lönsamheten mycket högre, hävdar facket.

På frågan hur de höjda arbetsgivaravgifterna för unga påverkar löneutrymmet har HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt ett enkelt svar:

– När arbetsgivaravgifterna sänktes sa Visita: ”Arbetsgivaravgifter ska inte blandas in i lönebildningen”. När de nu höjs säger vi: ”Arbetsgivaravgifter ska inte blandas in i lönebildningen”.