Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Statsminister Stefan Löfven uppmanar EU att gå från kaos till kontroll när han talar i EU-parlamentet i Strasbourg. Han tänker verka för gemensamma asylbedömningar i EU.

– Det är dags att agera, att säkra kontroll av våra gränser, utöka vårt samarbete med Turkiet med grund i internationell rätt, genomföra omfördelningen av flyktingar inom EU, bekämpa människosmuggling och stärka vår gemensamma utrikespolitik för att stoppa orsakerna till flyktingkrisen, säger Stefan Löfven.

– Vi behöver förflytta oss från kaos till kontroll, annars riskerar vi det europeiska samarbetet, så som vi känner det i dag.

Löfven lyfter också fram att Sverige tagit emot ett stort antal asylsökande, och att andra länder inte har tagit samma ansvar.

– Sverige kommer att arbeta för ett nytt asylsystem i EU baserat på en rättvis fördelning, där asyl söks i EU — inte i ett enskilt land, säger Stefan Löfven.

– Jag kan inte se hur länder som inte vill delta i ett gemensamt asylsystem kan delta i Schengensamarbetet heller.

Han varnar för att Schengensamarbetet kan falla ihop:

– Om vi inte agerar, riskerar vi att förlora det, säger Löfven.

LÄS MER: ”Skapa federalt migrationsverk”

Stefan Löfven ägnar en stor del av sitt tal till sociala frågor. Exempelvis tar han upp utstationeringsdirektivet, som reglerar villkoren för arbetare som tillfälligt jobbar i Sverige. I veckan föreslog EU-kommissionen ändringar i lagstiftningen, något som den svenska regeringen efterfrågat.

– Det är av största vikt att ta steg mot mer anständiga arbetsvillkor och sociala framsteg, säger Stefan Löfven.

Han bjuder nu in till ett möte i Sverige 2017, för att utarbeta en strategi för ett ”socialt Europa”.

Efter Stefan Löfvens tal följer en debatt med EU-parlamentarikerna. Av de 20 anmälda talarna är nio svenska.

Både Cecilia Wikström (L) och Malin Björk (V) är kritiska mot det flyktingförslag som nu förhandlas med Turkiet i hög hastighet, framför allt den del som innebär att flyktingar som kommer till Grekland snabbt ska skickas tillbaka till Turkiet.

– Det kommer inte att lösa någonting på sikt. Flyktingarna kommer att hitta andra sätt att ta sig till Europa, säger Cecilia Wikström.

Malin Björk vill att de EU-länder som är beredda att ta emot flyktingar ska gå före, och inte låta länder som bromsar styra utvecklingen.

– Vi kan inte vänta på Viktor Orbán, säger hon med hänvisning till den ungerske premiärministern.

Till skillnad från flera ledamöter som berömmer Stefan Löfven för att Sverige tagit ett stort ansvar i flyktingkrisen, angriper Sverigedemokraternas Kristina Winberg honom.

– På grund av länder som Sverige står EU inför ett politiskt, humanitärt och socialt kaos, säger hon.

Det är EU-parlamentets talman Martin Schulz som bjudit in Stefan Löfven att tala. Det är annars relativt ovanligt att medlemsländernas premiärministrar deltar i debatter, såvida deras land inte just då är ordförandeland i EU.

TT

Fakta: Andra som talat i EP

Sedan EU-valet 2014 har följande stats- och regeringschefer deltagit i plenardebatter, utöver de premiärministrar vars länder har varit EU-ordförande.

Maj 2015: Ungerns premiärminister Viktor Orbán om situationen i Ungern.

Juli 2015: Greklands premiärminister Alexis Tsipras om eurokrisen och situationen i Grekland.

Oktober 2015: Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president François Hollande om situationen i EU.

Januari 2016: Polens premiärminister Beata Szydlo om situationen i Polen.

Källa: EU-parlamentet