VISBY 20141108 Avtalssekreterare Malin Ackholt. Hotell- och restaurangs kongress p hotellet Visby Strand i Visby. FOTO: Tobias Wallstrˆm / TT / kod 11130

Avtalssekreterare Malin Ackholt. Foto: Tobias Wallström/TT

Löneökningar på 745 kronor i månaden och ett stopp för missbruket av allmän visstidsanställning är fackets viktigaste krav när hotell- och restaurangbranschens avtalsrörelse inleds i dag.

LÄS OCKSÅ: Visita oroade över HRF:s lönekrav.

Det lönekrav som Hotell- och restaurangfacket (HRF) lämnar till motparten Visita i dag, onsdag, är enkelt att beskriva. De utgående lönerna ska höjas med 745 kronor i månaden för heltidsanställda. Avtalets lägsta löner ska också höjas med 745 kronor.

HRF:s avtalssekreterare Malin Ackholt säger sig inte ha räknat på vad de 745 kronorna motsvarar i procent av genomsnittslönen i branschen (Arbetets överslagsberäkning pekar på att det handlar om 3,2 – 3,3 procent).

– Vi har bara räknat på krontal. De 745 kronorna motsvarar lönekraven i jämförbara branscher, och de är vad som krävs för att nå LO:s långsiktiga lönepolitiska mål, säger Malin Ackholt.

LO:s långsiktiga mål, som LO-förbunden ska försöka nå till år 2028, handlar om minskade löneskillnader mellan män och kvinnor och mellan arbetare och tjänstemän, men också om att lägsta lönen i alla avtal ska vara minst 75 procent av en genomsnittlig arbetarlön.

HRF tecknar en mycket positiv bild av besöksnäringens ekonomiska utveckling. Hotell- och restaurangbranschen har ökat antalet anställda med 48 procent mellan 2004 och 2014, vilket motsvarar 25 000 årsarbetare.

Branschen har kunnat höja sina priser i klart högre takt  än konsumentpriserna i stort – den verkar helt enkelt inte vara särskilt priskänslig. Momssänkningen 2011 – 2012 kom inte konsumenterna till godo, utan ökade företagens marginaler, hävdar HRF.

– De har vett att ta betalt, men inte vett att betala, säger Malin Ackholt.

Vid sidan av lönen är fackets stora bekymmer att anställningsformen allmän visstid används i mycket stor omfattning, även där det finns ett permanent behov av personal.

Fyra av tio i anställda har en visstidsanställning. Malin Ackholt använder ord som ”hänsynslöst” och ”fruktansvärt”.

Även schemaläggningen är i många fall hänsynslös, hävdar HRF:s avtalssekreterare.

– Arbetsgivarna ändrar de anställdas scheman var 14:e dag, trots att beräkningsperioden i schemat är betydligt längre. Som anställd vet du inte du ska arbeta.

– Våra medlemmar kan inte planera sin fritid, än mindre sitt familjeliv. Det är orimligt i en framtidsbransch 2016.

Besöksnäringen skulle behöva rekrytera 40 000 – 50 000 anställda varje år fram till år 2023, enligt en bedömning från besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond. Bristen på kompetent personal, inte minst kockar, är redan ett problem.

Det problemet kommer att förvärras om inte arbetsvillkoren blir bättre, hävdar HRF. Alltför få väljer att stanna kvar i branschen när de har fyllt 30 år.