B√‹RUM 20151203. Pappapermisjon Illustrasjonsbilder av en far som er hjemme med sine tre barn. Alle personer i bildet er modellklarerte. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix / TT / kod 20520

Foto: Heiko Junge/TT

ARBETET DEBATT. Jämställdhet kan aldrig enbart ses som en kvinnofråga. Som FN-organet UN Women har uppmärksammat måste fler män kliva fram och engagera sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt, skriver Monica Green, ordförande för UN Women nationell kommitté Sverige.

Jämställdhet gynnar alla människor – socialt, politiskt och ekonomiskt – oavsett könsidentitet. Jämställdhet innebär därmed inte bara att kvinnor blir fria från diskriminering, det innebär också att män och pojkar frigörs från förutbestämda sociala roller och könsstereotyper. Gemensamt ansvar och engagemang är alltså en förutsättning för att jämställdhetsarbetet ska gå framåt.

FN-organisationen UN Womens kampanj HeForShe har som syfte att engagera alla människor, män och kvinnor, världen över att verka som förespråkare för jämställdhet. Jämställdhet har alltför länge setts och behandlats som en kvinnofråga förpassad till kvinnor att arbeta med men UN Women menar att jämställdhet inte är en kvinnofråga – det är en fråga om mänskliga rättigheter och angår därför oss alla.

Stereotypa könsroller och strukturer gynnar vare sig kvinnor eller män. De är drivande orsaker till kvinnors låga representation på ledande positioner inom såväl näringsliv som offentlig sektor och förvaltning, bidrar till löneskillnader mellan kvinnor och män, leder till en ökad sjukskrivning bland kvinnor, samt till att var tredje kvinna utsätts för fysiskt eller sexuellt våld under sin livstid.

Förutom personligt lidande för kvinnor innebär allt detta även ökade kostnader och minskade intäkter för samhället i stort. Alla människor ska ges samma makt att forma samhället och sina liv så att vårt samhälle och varje enskild individ når sin fulla potential. Det är dags att fler män kliver fram och engagerar sig för att driva jämställdhetsarbetet framåt.

Monica Green (S).

Monica Green (S).

Visionen för UN Women nationell kommitté Sveriges är ett jämställt samhälle fritt från våld och diskriminering mot kvinnor och flickor. Vi arbetar med kampanjen HeForShe för alla människors aktiva delaktighet i jämställdhetsarbetet. Vårt mål är att skapa en plattform utifrån vilken vi kan jobba tillsammans med regeringsföreträdare, civilsamhälle, näringsliv, universitet och skolor för att bidra till att jämställdhet blir en realitet i Sverige.

Internationella kvinnodagen är en dag att fira men också att reflektera över hur fler kan bli delaktiga i att skapa ett jämställt samhälle fritt från könsdiskriminering. Vi uppmanar alla män att vara med och ta sin del av ansvaret: på jobbet, i familjen och bland vänner.

Monica Green, riksdagsledamot (S) och ordförande för UN Women nationell kommitté Sverige