Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) och statsminister Stefan Löfven (S). Foto: Bertil Ericson/TT

Lika lön för lika arbete. Den principen ska gälla när arbetare från ett EU-land arbetar tillfälligt i ett annat EU-land, enligt EU-kommissionens förslag till förändrade regler om utstationering.

– Det här är en mycket stor seger för Sverige, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. För oss har det varit viktigt att EU-länderna inte ska konkurrera med lägre löner. Förslaget från EU-kommissionen är ett stort steg åt rätt håll.

– Förväntningarna har varit höga på att en socialdemokratiskt ledd regering ska göra något åt utstationeringsreglerna, säger statsminister Stefan Löfven. Jag är väldigt glad att vi nu har ett förslag som går i vår riktning.

EU:s utstationeringsdirektiv reglerar vilka villkor som ska gälla när arbetstagare från ett EU-land arbetar en begränsad tid i ett annat EU-land.

Med den så kallade Lavaldomen 2007 slog EU-domstolen fast att lettiska byggnadsarbetare som arbetar i Sverige bara har rätt till den lägsta lön som anges i det svenska kollektivavtalet. Det är betydligt mindre än svenska byggnadsarbetare tjänar i praktiken. Men mer än så får svenska fackföreningar inte kräva för de utstationerade arbetarnas del, sa domstolen – det vore att hindra den fria rörligheten på EU:s inre marknad.

Den rödgröna regeringen säger sig ha arbetat hårt för en förändring, så att utstationerade anställda verkligen ska få lika bra villkor som värdlandets löntagare. När medlemsländer i Östeuropa har slagits för att få konkurrera med lägre löner har Ylva Johansson bjudit in till möten för att överbrygga motsättningarna.

Det förslag som EU-kommissionen nu lagt fram innebär att minimilöner (”minimum rate of  pay”) inte är tillräckligt för utstationerade arbetstagare. De har rätt till lika hög total ersättning som värdlandets arbetstagare, det vill säga både lön och andra ersättningar (”renumeration”).

Det är den här förändringen Ylva Johansson syftar på när hon säger att förslaget är ett nej till konkurrens med lägre löner.

En särskild skrivning i förslaget tar sikte på den svenska kollektivavtalsmodellen. Den säger, enkelt uttryckt, att direktivet även tar sikte på länder där kollektivavtalen gäller rakt av, utan så kallad allmängiltigförklaring. Ylva Johansson ser detta som ett erkännande av den svenska modellen för lönebildning.

EU-kommissionens förslag tydliggör att utstationeringsreglerna gäller hela arbetsmarknaden (inte bara byggbranschen). Kommissionen vill samtidigt föra in en tidsgräns på 24 månader för all utstationering. Det är en ny begränsning, som Sverige inte har bett om.

En annan nyhet är kravet på tydlighet i fråga om vilka löner och andra villkor som gäller. Kravet är viktigt för att företag som vill vara med och tävla om anbud i ett annat EU-land ska veta vilka arbetskraftskostnader de ska räkna med. Men hur Sverige ska leva upp till kravet i praktiken är inte klart. Eventuellt måste svenska kollektivavtal, även företagslokala avtal, publiceras på Arbetsmiljöverkets hemsida.

– Vi får analysera förslaget och diskutera med parterna om det här, säger Ylva Johansson, som lägger till att hon ser det som rimligt att utländska företag får en klar bild av vilka arbetskraftskostnader som gäller i Sverige.

TCO:s ordförande Eva Nordmark är positiv till EU-kommissionens förslag. I en första kommentar säger hon att kommissionen har hörsammat fackliga krav på likabehandling av arbetstagarna. LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson är inte fullt så optimistisk.

– Det här är en avsevärd förbättring jämfört med det utkast som läckte ut i förra veckan. Det var å andra sidan katastrofalt.

– Som vi ser det öppnar kommissionens slutgiltiga förslag för likabehandling, och strejkrätten är inte hotad. Men jag saknar en skrivning om att löner är något som ska bestämmas nationellt, inte i EU:s domstol. Innan det uttalas klart att EU inte lägger sig i lönerna är jag inte lugn.

Tisdagskvällens förslag från EU-kommissionen kommer nu att diskuteras vidare, i första hand i EU:s ministerråd. Texten kommer troligen att förändras innan den blir gällande lag.

– Frågan är laddad i många EU-länder, säger Ylva Johansson. Men jag är optimist.

– EU-kommissionen visar tydligt att det ska bli förändring jämfört med Lavaldomen 2007, säger Stefan Löfven. Lika lön för lika arbete ska gälla.

LÄS OCKSÅ:

Regeringen hoppas att EU lyssnar

EU-förslag hotar den svenska modellen