STOCKHOLM 2015-09-29  Skanska bygger l‰genheter vid Hammarby kaj Foto: Lars Pehrson / SvD / TT / Kod: 30152 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro** *

Foto: Lars Pehrson/TT

ARBETET DEBATT. Vi är förvånade över arbetsgivarnas angrepp på kollektivavtal och 6F:s lönekrav. Framtidens byggbransch ska präglas av säkra arbetsplatser, bra och jämlika villkor och rättvisa löner. När miljarderna rullar in till byggföretagen är det inte på något sätt orimligt, skriver förbundsordförandena i de fackförbund som tillhör 6F i ett svar till representanter från sex arbetsgivarföreningar.

I Arbetet (måndag 7 mars 2015) målar representanter från sex arbetsgivarföreningar upp stora svarta moln på himlen. De menar att byggföretagen i Sverige har det så tufft att löneökningar och krångliga kollektivavtal skulle äventyra jobben i Sverige och i förlängningen också den svenska modellen.

Vi fackförbund inom 6F ser liksom arbetsgivarna att branschen står inför stora utmaningar. Vi ska bygga bostäder och infrastruktur som aldrig förr de kommande åren. Men vi ser också möjligheter.

Vår utgångspunkt är att framtidens byggbransch ska präglas av värdighet och ordning och reda. Det ska vara säkra arbetsplatser, bra och jämlika villkor och rättvisa löner. Det måste bli ett slut på fuskbyggen, utnyttjande av billig arbetskraft, dödsolyckor och skandaler.

Tvärtemot arbetsgivarna ser vi inte kollektivavtalen som problem. De är snarare stora möjligheter. Med moderna kollektivavtal som är anpassade efter dagens arbetsmarknad är de våra gemensamma verktyg att skapa en stolt byggbransch. I förra avtalsrörelsen kom byggbranschen överens om ett huvudentreprenörsansvar. Det är ett lysande exempel på hur vi kan använda våra kollektivavtal och modernisera dem. Det har redan visat sig ge positiva effekter för bättre ordning och reda. Det vill vi fortsätta utveckla och andra branscher kan ta efter. Det är så vi möter framtidens utmaningar.

Ska vi klara av att bygga alla dessa bostäder som ska byggas behöver vi också arbetskraft och alla måste känna sig välkomna, kvinnor, män, nyanlända och lärlingar. Alla behövs! Hittills har den stora proppen varit arbetsgivarnas rädsla att anställa. Här vilar ett stort ansvar på arbetsgivarna och fokus borde ligga här i stället för att bara se problem. Här finns en enorm möjlighet.

Den mörka bilden som arbetsgivarna ger i sin artikel går stick i stäv med rapporterna om att svensk ekonomi går som tåget och att arbetslösheten minskar. Miljarderna regnar över byggbranschen och bara de fyra största byggbolagen delar nu ut aktievinster på närmare 5 miljarder. Och då har byggboomen bara börjat.

I det läget är vi förvånade över arbetsgivarnas massiva kritik och syn på löneökningar på 3,2 procent som orimliga, rent av en fara för företagen. Vårt lönekrav grundar sig på en gedigen ekonomisk analys och har stöd av bland annat Konjunkturinstitutet och Riksbanken. Naturligtvis är det oss främmande att presentera lönekrav som skulle riskera både företagen och jobben. Hjulen snurrar i byggbranschen och miljarderna rullar in. Då är det självklart att landets arbetare inom branschen ska ta del av den vinst som de är med och skapar.

Slutligen hoppas vi att arbetsgivarna lägger ner argumentet att högavlönade mansdominerade fackförbund inte kan kräva mer i lön än underbetalda kvinnoförbund. Att Sveriges undersköterskor tjänar skamligt dåligt och förtjänar kraftiga löneökningar står inte i motsats till våra lönekrav. Vi kräver det vi har rätt till när miljarderna rullar in och det är inte på något sätt orimligt. Vi har också i våra lönekrav en rejäl satsning på just de lågavlönade grupperna. Sluta ställa grupper mot varandra, det hör inte hemma i en värdig debatt.

Arbetsgivarna lyfter också den ökande internationella konkurrensen som ett viktigt argument för att hålla nere löner och villkor. Vi ser snarare att vi ska behålla vår konkurrenskraft genom att ha bra villkor och en byggbransch med hög kvalitet och säkerhet. På det sättet behåller vi också attraktionsnivån och unga människor kommer att söka sig till branschen. Det behöver vi om vi ska klara framtidens byggplaner. Att sänka standarden är helt fel väg och det hoppas vi att arbetsgivarna också tycker.

I en tid när byggbranschen ska växa och blomstra kan vi inte ställa grupper mot varandra och söka konflikt. 6F och arbetsgivarna delar trots allt en bild av att branschen står inför utmaningar och vi ser bara en väg framåt och den skapar vi tillsammans.

Janne Rudén
förbundsordförande, Seko

Johan Lindholm
förbundsordförande, Byggnads

Mikael Johansson
förbundsordförande, Målarna

Magnus Pettersson
förbundsordförande, Fastighets

Jonas Wallin
förbundsordförande, Elektrikerna

LÄS OCKSÅ:

Debatt: Byggsektorns arbetsgivare: Värna jobben – stärk den svenska konkurrenskraften