Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Bordet där EU-ledarna och Turkiets premiärminister möttes på måndagen. Foto: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

Bordet i Bryssel där EU-ledarna och Turkiets premiärminister möttes på måndagen. Foto: Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

EU-kommissionen vill centralisera handläggningen av samtliga EU-länders asylärenden, enligt ett förslag som läckts till Financial Times. I praktiken skulle unionen få ett eget gigantiskt migrationsverk.

EU:s nuvarande system för flyktingmottagande bygger på den så kallade Dublinregleringen. Den innebär att en persons asylskäl ska prövas i det första land dit han eller hon anlänt eller lämnat in en ansökan.

Eftersom en oproportionerligt stor andel av flyktingarna först ankommer till Grekland eller Italien, infördes förra året en omfördelningsmekanism som i ett första steg skulle överföra 160 000 asylsökande till andra EU-länder. Men hittills har bara omkring 700 omfördelats – och stater som Slovakien och Ungern har förklarat att de inte kommer att respektera överenskommelsen alls.

Nu kan en radikal omorientering av hela systemet stå för dörren, skriver Financial Times.

Tidningen har tagit del av ett skriftligt förslag från EU-kommissionen som innebär att Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO), med säte i Valetta på Malta, ska ta över handläggningen av samtliga asylärenden från medlemsländerna. Det är inget litet byråkratiskt åtagande: förra året sökte fler än en miljon människor asyl i EU:s 28 medlemsländer.

I dag har EASO bara en rådgivande roll, och arbetar med olika sorters stöd till medlemsländerna. Men förslaget som Financial Times tagit del av skulle i ett slag förvandla EASO till en federal migrationsmyndighet.

En centralisering av handläggningen av asylärenden kan innebära stora neddragningar på exempelvis svenska Migrationsverket. En så drastisk omläggning av EU:s migrationspolitik skulle dock sannolikt kräva en fördragsändring, något som EU-kommissionen velat undvika diskussion om inför Storbritanniens folkomröstning om sitt EU-medlemskap.

Att förslaget ändå tas upp till diskussion visar enligt Financial Times källor hur allvarligt EU-kommissionen och medlemsländernas regeringar ser på situationen. Utöver förslaget om en federal europeisk myndighet väntas kommissionen också lägga fram ett annat alternativ, som i princip innebär status quo, fast med en mer formaliserad omfördelningsmekanism.

Hur mycket av detta som enbart är del av ett förhandlingsspel återstår att se.