Regeringen har gott hopp om att EU-kommissionen tar hänsyn till Sveriges arbetsmarknadsmodell när den lägger fram sitt förslag om villkoren för utstationerade arbetstagare på tisdag eftermiddag.

Svenska fackföreningar slåss för att arbetstagare från andra EU-länder ska ha lika bra villkor som svenska anställda när de arbetar i Sverige en begränsad tid.

Sedan den så kallad Laval-domen har det varit närmast omöjligt. Domen innebar att utstationerade arbetare bara har rätt till den lägsta lönen i svenska kollektivavtal, vilket i de flesta fall är mindre än svenska anställda tjänar i praktiken.

I morgon, tisdag, lägger EU-kommissionen fram ett förslag till förändring av EU:s regler på området. En preliminär version av förslaget, som läckte ut i torsdags, väckte oro hos såväl den svenska fackföreningsrörelsen som Svenskt Näringsliv: Det skulle inte göra det lättare, utan tvärtom svårare att hävda de löner som parterna på den svenska arbetsmarknaden gör upp om. LO, TCO, Saco och Svenskt Näringsliv skickade i fredags ett brev till kommissionen och vädjade om förståelse för den svenska modellen för lönebildning.

Under helgen har även regeringen haft kontakter med EU-kommissionen för att påverka förslaget det kommande förslaget. Till TT säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson att hon är ”förhoppningsfull”.

– Jag har höga förväntningar på kommissionen och vi har haft en bra dialog, säger Ylva Johansson till TT. Hon påminner om att kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker sagt att principen ”lika lön för lika arbete på samma plats” ska gälla.

Claes-Mikael Jonsson, jurist vid LO, anser att det den korta tiden till trots är fullt möjligt att det förslag som EU-kommissionen lägger fram i morgon eftermiddag, tisdag, ska ha gjorts om så att det inte skadar det svenska kollektivavtalssystemet.

Optimismen grundas även på att det redan finns en rad frågor som splittrar EU, som flyktingkrisen och Storbritanniens hot att lämna EU. I det läget vill EU-kommissionen knappast öppna ännu en front mellan Sverige och en rad västliga länder å den ena sidan och de östliga medlemsländerna å den andra.

EU-kommissionen inleder sitt möte om förslaget klockan 13 på tisdagen, och en presskonferens är planerad klockan 16.30.