STOCKHOLM 2014-10-07 En lokalvÂrdare p en arbetsplats rensar ett kylskÂp d‰r gammal mat glˆmts kvar Foto: Fanni Olin Dahl / TT / kod: 11375

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Med investeringar och kraftfulla satsningar på utbildning klarar Sverige de många nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Sänkta ingångslöner är däremot en dålig idé som möjligen ger några fler jobb på kort sikt, men som fördjupar en rad problem på lång sikt. Det visar en ny rapport från LO.

Utredaren Ulrika Vedin och LO:s chefsekonom Ola Pettersson skriver i Dagens Industri om riskerna att en lönesänkarstrategi skulle vara ett slöseri med mänskliga resurser och leda till en sämre matchning på arbetsmarknaden.

Jobb skulle skapas i låglönesegment, alltmedan bristyrken inom vård, skola och industri saknar personal. De jobb som pekas ut som lämpliga för sänkta lägstalöner i debatten är därtill sådana som redan i dag har låga löner, varför förslaget ytterligare förvärrar klassklyftorna.

I stället förespråkar de båda kraftfulla satsningar på utbildning av nyanlända och på jobbskapande investeringar i sådant som infrastruktur, bostäder, skola och välfärd. Ett brett kunskapslyft behövs för den här gruppen, så att de kan nå gymnasienivå, vilket i dag krävs för i princip alla jobb i Sverige.

För ett mindre antal äldre nyanlända kan det också behövas en satsning på specialskapade jobb, liknande de tidigare plusjobben.

Läs hela rapporten här.