Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

Miljoner kvinnor och flickor i Latinamerika och Karibien riskerar farligt usel sexuell och reproduktiv hälsovård, slår Amnesty International fast i en rapport. I värsta fall övergår ”vården” till tortyr.

I de undersökta hälsosystemen kan, enligt Amnesty, tillgången till grundläggande rättigheter som preventivmedel, säkra aborter och steriliseringar bero på patientens ekonomi eller vårdpersonalens religiösa övertygelser.

”Denna upprörande och ytterst olagliga, lotteriartade inställning till hälsa utsätter tusentals liv för risk”, säger Erika Guevara-Rosas på Amnesty i ett pressmeddelande.

Länder som El Salvador, Dominikanska republiken, Chile, Haiti, Honduras, Nicaragua och Surinam kriminaliserar abort praktiskt taget undantagslöst, även när en abort riskerar kvinnans liv. Och Amnesty pekar ut Peru, Mexiko, Paraguay och Argentina för institutionellt våld inkluderande tortyr och annan förnedring.

Rapporten bekräftar att kriminalisering av abort inte minskar antalet ingrepp, utan snarare ökar dödligheten och sjukligheten när kvinnor och flickor tvingas göra hemliga aborter; Latinamerika och Karibien har den högsta andelen osäkra aborter i världen.

Diskrimineringen mot kvinnor och flickor i den här regionen har nått ”chockerande nivåer” vad gäller sexuell och reproduktiv hälsovård, anser människorättsorganisationen och efterlyser kraftfulla reformer.

TT

 

Fakta: Amnestys krav

Förbättra alla lagar, regleringar, riktlinjer och praxis i sexuell och reproduktiv hälsovård som kan orsaka institutionellt våld, tortyr eller andra grymma, omänskliga eller förnedrande behandlingar.

Inför åtgärder som eliminerar dels diskriminering av kvinnor, dels stereotypa mönster som underblåser ojämlik behandling av kvinnor.

Upprätta regelverk för undersökning av sexuellt våld.

Källa: Amnesty International (krav i urval)