Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

De finländska fackförbundens centralorganisation SAK har mot vissa villkor gått med på en uppgörelse om arbetsmarknadsreformer. Syftet med reformerna är att öka det recessionsdrabbade landets konkurrenskraft.

– Vi har godkänt uppgörelsen. Men vi har villkor. Vi kräver att regeringen ställer in ytterligare åtstramningar och genomför skattesänkningar, säger SAK:s ordförande Lauri Lyly på en pressträff.

Enligt uppgörelsen kommer arbetsdagarna i Finland att förlängas och semesterersättningar sänkas. Det ingår även frysta löner i uppgörelsen och en ambition att gradvis överge systemet med centraliserade avtalsförhandlingar och i framtiden utgå från löneutrymmet i exportsektorn och fler avtal ute på företagsnivå.

Målet med reformerna, som tidigare godkänts av regeringen och arbetsgivarna, är att dra ned statliga utgifter med tio miljarder euro till 2030.

TT