Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne propagerar för lägre ingångslöner. Själv tjänar hon 490 000 kronor i månaden.  Foto: Anders Ahlgren/TT

Svenskt Näringslivs vd Carola Lemne propagerar för lägre ingångslöner. Själv tjänar hon 490 000 kronor i månaden.  Foto: Anders Ahlgren/TT

ARBETET DEBATT. Hur vore det om vi vände på ekvationen – sätt ett tak för högstalönerna, föreslår Lars Jonsson, socialdemokrat och byggnadsarbetare.

Under vintern har debatten om sänkta löner återigen blivit aktuell. Svenskt Näringsliv kräver att de som redan tjänar lite ska tjäna ännu mindre. Att en stor del av dessa människor dessutom inte jobbar heltid är något som de sällan nämner.

Hur vore det om vi vände på den ekvationen? De som tjänar riktigt mycket skulle minska sin lön genom att sätta ett tak och satsa pengarna på fler anställda? ”Ej relevant frågeställning”, svarar Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har dessutom fått politiskt stöd från alliansens företrädare som är med och tävlar om vem som kan ge lägsta lönebud. Detta är något som helt frångår den så framgångsrika svenska modellen där arbetsmarknadens parter själva enas om lönerna. Något som politikerna inte tidigare lagt sig i.

Faktum är dessutom att effekten av sänkta löner har väldigt lite att göra med att fler jobb skapas. Det är ganska lätt att förstå då ingen anställer bara för att det är billigt – Anställning sker när behov finns.

En arbetsgivare kan dessutom redan i dag få upp till 70–80 procent av lönen betald om hen anställer en person som har svårt att hitta jobb. Men det är alltså inte intressant för SvensktNäringsliv eller Alliansen. Förslagen fokuserar i stället på en generell sänkning för nyanlända via kollektivavtal eller lag.

Här syns den verkliga avsikten med förslagen – Det handlar i huvudsak inte om att få in arbetslösa eller flyktingar i jobb. Det handlar om att på sikt generellt sänka alla lågavlönades löner.

Lars Jonsson.

Lars Jonsson.

Jag vill i stället se satsningar på ett ökat byggande av bostäder och ny infrastruktur, satsningar på ny teknik inom miljö och industrin.  Dessutom påpekar både offentliga och privata arbetsgivare att de har svårigheter att rekrytera personal. Därför vill jag också se rejäla utbildningssatsningar.

Jag är övertygad om att detta är bättre förslag för att möta framtidens jobbutmaningar än sänkta lägstalöner – något som känns omodernt och luktar unket.

Lars Jonsson, aktiv medlem i Socialdemokraterna och Byggnads