STOCKHOLM 20160301 ≈sa RegnÈr, j‰mst‰lldehetsminister. Foto: Anders Wiklund / TT kod 10040

Åsa Regnér. Foto: Anders Wiklund

Stärkt SFI-undervisning om kvinnors rättigheter och fler kvinnor och barn bland kvotflyktingarna. Jämställdhetsministern Åsa Regnér (S) vill stärka det feministiska fokuset i flyktingpolitiken. 

Fattiglöner. Skattesänkningar. Vinster i välfärden. I början av veckan ”blåste” statsminister Stefan Löfven ”till strid om den svenska modellen”. Vid ett besök på Rågsveds servicehus inledde Socialdemokraterna sin stora offensiv för att försöka återta initiativet i den politiska debatten.

Många anställda och äldre ville fika med statsministern, byta några ord, komma med några synpunkter eller bara ta en bild av honom.

Enligt Aftonbladet ingår det i planen att hela partiorganisationen ska mobiliseras för uppdraget att skärpa den politiska konflikten med alliansen. Den offentligt finansierade välfärden och modellen att fack och arbetsgivare bestämmer villkoren på arbetsmarknaden ska försvaras ned till sista stavelsen.

På den punkten lär inte jämställdhetsminister Åsa Regnér (S), som var Stefan Löfvens sidekick vid besöket i Stockholms södra förorter, göra någon besviken.

Det är uppenbart under en intervju inför kvinnodagen.

– I rollen som jämställdhetsminister funderar jag allt mer över bristen på jämställdhet som en samhällsfara, inleder hon.

Åsa Regnérs, och Socialdemokraternas, argumentation går ut på att det kan vara skadligt för samhället om offentligt anställda kvinnor har låga löner, dåliga arbetsvillkor, höga sjukskrivningstal och i slutänden en låg pension. För vad händer om kvinnorna lackar ur? Nej, ordvalet är inte jämställdhetsministerns men det fångar kärnan i hennes resonemang.

– Det är dåligt för individerna, men också potentiellt farligt för samhället om man inte behandlar kvinnor och män lika på arbetsmarknaden.

Vad du säger är att om kvinnor i offentlig sektor inte orkar då kan samhället till slut krackelera?
– Ja. Absolut. Därför är vår modell som statsministern talar om så viktig. Den bygger på ett stort arbetskraftsdeltagande, en stark ekonomi som leder till konkurrenskraftig ekonomisk tillväxt men som också finansierar de här gemensamma systemen som vi ser håller ihop samhället. Det blir en god cirkel.

Så långt den socialdemokratiska planen.

Åsa Regnér har under sina 18 månader som statsråd släpat på en lätt otymplig portfölj. Hon är inte bara jämställdhetsminister. Hon är barnminister också – och äldreminister.

Hon har fått ägna mycket kraft åt annat än jämställdhet. Som EU-migranter som knäböjer på svenska trottoarer. Som ensamkommande afghanska pojkar och situationen på HVB-hemmen.

För att ta flyktingfrågan först. Det framgår att jämställdhetsministern vill ha mer av ett feministiskt fokus på flyktingpolitiken. När det gäller det hedersrelaterade våldet vill hon att den lagstiftning som finns ska användas ”ännu mer”.

Sedan tidigare har både justitieministern och jämställdhetsministern poängterat att de vill se över lagen om barnäktenskap för att skapa en vassare lagstiftning. Färska signaler kommer emellertid på två andra områden.

Vill du prioritera kvinnor och barn bland kvotflyktingarna?
– Det vore vettigt att göra. Det är väldigt många barn som befinner sig i ett utsatt läge.

Jämställdhetsministern vill också ha ett större fokus på jämställdhet i bemötandet av flyktingar.

Ska undervisning om kvinnors rättigheter bli tydligare på SFI-kurserna?
– Ja, det tycker jag. Vi måste bli bättre på det förebyggande arbetet. Vi kommer att stärka insatserna i SFI.

Den delen ingår som ett led i arbetet att förebygga våld mot kvinnor.

– Där har vi inte gjort tillräckligt, säger Åsa Regnér.

Hur det arbetet, där målgruppen både är vuxna män – svenska som nyanlända – och unga flyktingpojkar, rent konkret ska bedrivas återkommer hon till under våren.

Just våld mot kvinnor är ett av två områden som Riksrevisionen och den jämställdhetsutredning som kom i höstas kritiserade för bristande jämställdhetsarbete. Det andra är ojämlikheten på arbetsmarknaden.

På en punkt – en grundbult för regeringen – en jämställd föräldraförsäkring, har regeringen lagt förslag om en tredje pappamånad.

– Det är det vi kan få politiskt stöd för just nu i riksdagen. Och vi vet att det har haft stor effekt tidigare.

Men det är inte bara svårt för regeringen att få stöd i riksdagen för en helt individualiserad försäkring, Åsa Regnér har också besvärligt att få gehör för det i sitt eget parti. Men på den frågan passar hon.

Rätt till heltid har Åsa Regnér däremot lättare att prata om. Det står högt upp på hennes önskelista. Där har den stått länge för ledande socialdemokratiska politiker.

– Att ofrivilligt jobba deltid och att få delade turer stöter jag på i nästan alla kommuner. Men en del har faktiskt fått bort det genom vår extra satsning på bemanning, förklarar Åsa Regnér som menar att kvinnors ojämställda arbetsliv är både orättvist och ologiskt.

Men jämställdhetsministern ser ljust på det arbete som nu sker under ledning av socialdemokraten Heléne Fritzon på Sveriges kommuner och landsting. Någon heltäckande siffra om hur många kommuner som fortfarande saknar rätten för de anställda att gå från deltid till heltid finns emellertid inte. Det mesta talar för att de är många.

– Men jag hör en stor vilja från kommunernas sida att ändra på det här. Och jag hoppas naturligtvis att parterna ska avtala om det. Vi följer utvecklingen noga.

Vill du att alla landets kommuner och landsting ska ha infört en rätt till heltid före nästa val?
– Det är viktigt att den här frågan blir löst snart. Det bekymrar mig om kvinnor i min ålder som har arbetat hela sitt liv i äldreomsorgen inte kan leva på sin lön.

Något som jämställdhetsministern har större möjligheter att ta tag i själv är den bristande statliga styrningen av jämställdhetspolitiken. Jämo lades ned för några år sedan.

– När det gäller diskrimineringsarbetet så är det tydligt att jämställdhetsaspekterna blev mindre synliga i debatten när JämO försvann. Men jämställdhetsarbete handlar om mer än det.

Åsa Regnér har dock inga planer på att återuppväcka JämO. Däremot har hon ett hårt tryck på sig från en lång rad organisationer och debattörer att inrätta en jämställdhetsmyndighet, något som också den statliga jämställdhetsutredningen föreslog i höstas. Än så länge väljer Åsa Regnér att inte öppet redovisa sin uppfattning i den frågan.

– Men det går inte att mäta effekterna av de jämställdhetspolitiska målen i tillräckligt hög utsträckning. Det vill jag ändra på. Medborgarna har rätt att få veta om satsningar på ökad jämställdhet har fått effekt.

Åsa Regnér om:

… att slå i glastaket:
– Det är en del av kvinnoerfarenheten. Min mamma kom från knappa ekonomiska förhållanden. Hon växte upp i Barnängen i en etta. Trots det tog hon en akademisk examen. Hon sa ofta till mig att ”det går. Det kommer att hända konstiga saker på vägen. Du kommer att tro att det har med dig att göra. Men det är inte alls säkert.” Det har hjälpt mig ganska mycket. De som trodde att det räckte med att bara vara kompetent har haft det svårare.

… en manlig förebild i jämställdhetsarbetet:
– Den förra finansministern Allan Larsson är en person som lyfter fram kvinnor väldigt mycket. Han ser till kvinnors kompetens.

… porrfria arbetsplatser:
– Man ska inte bli påtvingad den sortens bilder på en arbetsplats. Det borde ingå i ett bra arbetsmiljöarbete helt enkelt därför att alla ska känna sig välkomna.

… ”Världens första feministiska regering”:
Några åtgärder som ministern i ”världens första feministiska regering” lyfter fram:
• Högre bemanning i äldreomsorgen.
• En tredje pappamånad i föräldraförsäkringen.
• Mer pengar till socialtjänsten.
• Lönekartläggning vart tredje år.
• Höjt underhållsstöd.
• Höjt bostadstillägg.

Fakta

Namn: Åsa Charlotte Regnér

Född: I Malmberget som Åsa Pettersson. Tog senare sin mammas namn.

Har varit: generalsekreterare för RFSU. Landschef för UN Women i Bolivia. Utredare på TCO.

I regeringskansliet: Den första ministern hon jobbade åt var arbetsmarknadsminister Börje Hörnlund (C). Då var hon biträdande utredningssekreterare. Har sedan dess varit både tjänsteman och politiskt anställd.