Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

En ”vägkarta” från EU-kommissionen ska senast till i december få bort alla tillfälliga gränskontroller i Schengenområdet.
”Följ reglerna!”, manar kommissionen – som varnar för att enorma kostnader hotar vid ett sammanbrott för passunionen.

”Det måste bli ett slut på ’skicka vidare’-inställningen och medlemsländerna måste släppa in asylsökande, men vägra inträde till den som bara vill åka igenom. För det andra måste vi hantera de allvarliga bristerna vid våra yttre gränser. . . För detta måste kommissionens förslag om en europeisk gräns- och kustbevakning. . . antas av medlemsländerna”, säger asyl- och migrationskommissionären Dimitris Avramopoulos i ett pressmeddelande.

EU-kommissionen beräknar att det annars kommer att kosta hela EU mellan 5 och 18 miljarder euro (motsvarande 47-169 miljarder kronor) om året, om Schengensystemet rasar samman.

LÄS MER: Stefan Löfven: Hela EU-samarbetet står på spel

I den vägkarta som nu presenterats heter det bland annat att Grekland en gång i månaden ska rapportera om hur man klarar av de 50-tal villkor som övriga EU-länder vill se uppfyllda vad gäller exempelvis yttre gränskontroll och asylmottagande. I mitten av april väntar sedan en kommissionsutvärdering av Greklands gränsskydd. I maj ska beslut fattas om att eventuellt låta gränskontroller fortsätta i ytterligare två år. Och så vidare.

Vägkartan presenteras samtidigt som Eurostat räknat ihop antalet asylsökande i EU under 2015 — som föga förvånande blev rekordhögt.

Den officiella totalsiffran vad gäller antalet registrerade förstagångsansökningar om asyl slutar på 1 255 640 — en ökning med 123 procent jämfört med 2014.

Samtidigt är det verkliga antalet ankomna betydligt högre: exempelvis har Tyskland registrerat 1,1 miljoner inkomna asylsökande under 2015 även om ”bara” 441 899 förstagångsansökningar formellt tagits emot.

ARBETET GLOBAL-TT

LÄS MER: Tårgas mot flyktingar när Europa stänger dörren

LÄS MER: Erik de la Reguera: ”Vi behöver en ny bred fredsrörelse”