STOCKHOLM 2015-09-09 Reklam p SL-bussar fˆr Marginalen Bank Foto: Daniella Backlund / SvD / TT / kod 30585 ** OUT DN och Dagens Industri (‰ven arkiv) och Metro **

Foto: Daniella Backlund/TT

Inför valet 2014 utlyste syndikalistiska Bussarbetarsektionen en blockad mot Keolis bussar i Stockholm som under några veckor hade reklam för Sverigedemokraterna.

Sektionen ansåg inte att de behövde ta hänsyn till varselskyldigheten, som är sju dagar. På sin hemsida förklarade de, med adress bussföretaget och medlingsinstitutet: ”Orsaken till blockaden är att arbetsköparen, genom att i samarbete med SL distribuera rasistisk reklam, äventyrar bussförarnas arbetsmiljö.”

Enligt sektionens eget resonemang var det alltså farligt för förarna att köra bussarna, varför någon varseltid inte skulle behövas.

Detta resonemang godkänner dock inte Arbetsdomstolen, som finner att sektionen har brutit mot medbestämmandelagens bestämmelser om skyldighet att varsla, liksom mot skyldigheten att ange stridsåtgärders omfattning. Bolaget blev därmed fråntaget möjlighet att vidta eventuella motåtgärder för att kunna hantera följderna av blockaden.

Förutom 70 000 kronor i allmänt skadestånd får sektionen betala motpartens rättegångskostnad på 120 000 kronor.