ARKIV 020124 - Fˆrkyld, sjuk kvinna. Foto: Erik G Svensson Kod: 1080 COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Foto: Erik G Svensson/TT

Antalet sjukdagar med sjuklön minskade under fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014. Men minskningen gäller bara män – för kvinnor fortsätter den korta sjukfrånvaron att öka.

Få kan ha undgått budskapet att sjukfrånvaron i Sverige ökar. Sedan slutet av 2010 har det mått som Försäkringskassan koncentrerar sig på, antalet dagar med sjukpenning per försäkrad under ett år, ökat stadigt.

Det så kallade sjukpenningtalet uppgick i januari i år till 10,5, vilket är ungefär en sjukpenningdag mer än i januari förra året. I januari 2013 var sjukpenningtalet 7,8. Året dessförinnan låg det strax under 7.

Men det här måttet bygger bara på sjukdagar som ersätts av Försäkringskassan. De första 14 dagarna i ett sjukfall betalar arbetsgivaren sjuklön. Och denna korta sjukfrånvaro var lägre sista kvartalet 2015 än sista kvartalet 2014, visar ny statistik från SCB.

Totalt minskade antalet sjuklönedagar med 0,01 per anställd fjärde kvartalet 2015 jämfört med samma period 2014. Det här är intressant med tanke på att uppgången i den längre sjukfrånvaron, som inleddes i slutet av 2010, föregicks av en ökning i den korta sjukfrånvaron. Omvänt skulle en inbromsning i antalet sjuklönedagar då kunna förebåda en utplaning inom den längre sjukfrånvaron.

Sambanden mellan kort och lång sjukfrånvaro är dock ganska diffusa, säger Lukas Gamerov vid SCB, som anser att det är för tidigt att tala om trendbrott.

– Den minskade sjukfrånvaron sista kvartalet 2015 beror helt och hållet på en minskning bland män anställda i näringslivet. De är en stor grupp som väger tungt i statistiken. För offentlig sektor, och för kvinnor, ser vi fortfarande en ökning, säger Lukas Gamerov.

Det sista kvartalet 2015 var dessutom speciellt: Helgerna i december inföll så att de flesta anställda fick många lediga dagar gratis. Det bidrog till att hålla antalet dagar med sjuklön nere, enligt Lukas Gamerov.

– Dessutom kom vinterns influensa sent. Så av flera skäl går det inte att dra stora växlar på nedgången fjärde kvartalet 2015. Minskningen i antalet sjukdagar under sjuklöneperioden bör hålla i sig hela 2016 innan vi kan slå fast att trenden är bruten.