Löneökningarna förra året blev 2,4 procent, visar lönestatistik som nu är klar för hela 2015. I kommuner och landsting ökade lönerna mer än i näringslivet.

I det privata näringslivet steg lönerna med 2,3 procent 2015. Statistiken är här uppdelad på arbetare och tjänstemän, vilket avslöjar betydande skillnader: Arbetarnas löneökningar stannade förra året vid 1,8 procent, medan de privatanställda tjänstemännen fick 2,5 procent.

– Det är få år som skillnaden mellan arbetare och tjänstemän varit så tydlig som 2015, säger Valter Hultén, ansvarig för makroekonomisk analys vid Medlingsinstitutet. Vi har svårt att förstå varför. Medlingsinstitutet kommer att analysera skillnaden närmare för att förstå bakgrunden.

Också mellan olika branscher finns skillnader. Medan lönerna inom handeln bara var 1,3 procent högre i december 2015 än samma månad 2014 hade de stigit med 2,7 procent i transportsektorn, och hela 4,6 procent inom informations- och kommunikationsbranschen.

I kommunerna ökade lönerna med 2,8 procent förra året och i landstingen med 2,5 procent. Inom staten stannade löneökningarna vid 2,3 procent. För den offentliga sektorn finns inte uppdelningen av statistiken mellan arbetare och tjänstemän.

Siffrorna stämmer i stort sett överens med dem som nyligen presenterades i Medlingsinstitutets årsrapport om lönebildningen 2015. Rapporten byggde på statistik till och med oktober 2015, men utvecklingen under årets två sista månader har inte inneburit någon större skillnad.

Ett skäl till det är att 2015 var ett mellanår på arbetsmarknaden – mycket få avtal löpte ut. Sådana år släpar lönerevisioner inte efter i någon större omfattning, vilket de kan göra under år då många nya avtal tecknas.

I ett pressmeddelande påpekar Medlingsinstitutet att lönestatistiken blir definitiv först efter tolv månader, då utbetalningar av retroaktiva löner har fångats in. Baserat på erfarenhet bedömer Medlingsinstitutet att löneökningarna för 2015 kommer att stanna på mellan 2,4 och 2,5 procent.

valterh

Valter Hultén. Foto: Press

De tre senaste åren har lönerna totalt sett ökat med 7,7 procent. Det kan jämföras med det ”märke” för löneökningstakten under treårsperioden, 6,8 procent, som fack och arbetsgivare inom industrin satte i avtalsrörelsen 2013.

– Löneökningarna utöver centrala avtal har varit små. Det återspeglar att resursutnyttjandet på arbetsmarknaden har varit lågt, säger Valter Hultén.

Historiskt sett är löneökningstakten blygsam. Men samtidigt är inflationen historiskt låg. Därmed ökar reallönerna. Sedan 1995 har hushållens köpkraft ökat med 61 procent, enligt Medlingsinstitutet.

LÄS OCKSÅ:

2015 blev ett fredligt år på arbetsmarknaden