Arbetet Global

Arbetet Global är ett projekt som delfinansieras av Union to Union.

I en ny undersökning riktar Greenpeace kritik mot fisket i den norra delen av Barents hav. Den bottentrålning som fiskefartyg använder sig av när de fångar fisk förstör livet på havsbotten.

– Vi skulle behöva stoppa fisket i dag, säger Frida Bengtsson, ansvarig för havsmiljöfrågor vid Greenpeace i Sverige.

I och med klimatförändringarna öppnas nya områden upp för mänsklig verksamhet. Den norra delen av Barents hav är ett viktigt ekologiskt område som kräver skydd och Greenpeace vill bland annat se att den norska regeringen agerar.

– Vi vill att den här delen blir ett skyddat havsområde, säger Bengtsson.

Enligt Greenpeace kommer åtminstone 70 procent av den torsk som säljs i dagligvaruhandeln runtom i världen från Barents hav och organisationen uppmanar nu fiskeföretag att sluta fiska i området och i vattnen runt Svalbard.

TT